All posts by Harun Kenan Şahin

Eozinofilik Özofajit

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı   Eozinofilik özofajit (EÖ) yemek borusunda (özofagus) eozinofil* olarak adlandırılan kan hücrelerinin artışı ve buna bağlı ortaya çıkan klinik bulgularla karakterize bir hastalıktır EÖ in nedeni halen daha tam olarak bilinmemekte, genetik yatkınlık zemininde çevresel faktörlerin etkisiyle ortaya çıktığı düşünülmektedir. Hastalık ilk kez 1977 yılında çocuk hastalarda tanımlanmış ancak daha sonra […]

Devamı

Otoimmün pankreatit

Otoimmün pankreatit Stj Dr Nedim Turan Özdil, Stj Dr Emre Bedel, Prof.Dr Ahmet Dobrucalı Otoimmün pankreatit, otoimmün etyolojiye bağlı gelişen nadir bir  kronik pankreatit formudur.Kronik pankreatitlerin %3-5 inden sorumludur. İlk kez 1960’larda tanımlanmasına rağmen ancak 1995’ ten sonra, son 20 yıldır  üzerinde durulmaya başlanmış olan bir hastalıktır. Erkeklerde ve orta yaş üzerinde daha sık görülür. […]

Devamı

Mikroskopik Kolit

Mikroskopik Kolit Stj. Dr. Dilara Mat, Stj Dr Mücahit Atasoy,Prof Dr Ahmet Dobrucalı   Mikroskobik kolit kronik ishalin seyrek olmayan sebeplerinden bir grup hastalığı tanımlamaktadır. Özellikle yaşlılarda görülen kronik ishalin %10-20sinden sorumludur. Hastalarda normal endoskopik görünüme karşın kolon (kalın bağırsak) mukozasından alınan dokunun ışık mikroskobu ve imünohistokimya vb yöntemlerle incelenmesi halinde hastalığa özel bulgular görülerek […]

Devamı

Karaciğer Hastalıklarında Kaşıntı

Karaciğer Hastalıklarında Kaşıntı Stj Dr Şura Nur Başpınar, Stj Dr Olcay Aslan, Prof Dr Ahmet Dobrucalı.   Kaşıntı (tıbbi adıyla pruritus) bir çok nedene bağlı olabilir ve aslında bir hastalık olmayıp bir belirtidir. Kaşıntı 6 haftadan uzun sürdüğünde kronik kaşıntı olarak adlandırılır. Birçok deri hastalığında (cilt kuruluğu, fazla terleme, mantar, uyuz, egzema vb), allerjik hastalıklarda, […]

Devamı

İnce Bağırsak Tümörleri

İnce Bağırsak Tümörleri Stj. Dr. Emre Akar, Prof.Dr. Ahmet Dobrucalı Ortalama 4m uzunluğunda olan ince bağırsaklar sindirim kanalının 2/3 sini oluşturmalarına rağmen, ince bağırsak tümörleri tüm gastrointestinal sistem tümörlerinin % 3-6’sından sorumludur. Büyük çoğunluğu adenom, leiomiyom, GIST veya lipom gibi benign (iyi huylu) tümörlerdir. Daha seyrek olarak adenokarsinom, lenfoma ve karsinoid tümörler gibi malign (kötü […]

Devamı

Delta Hepatiti

DELTA HEPATİTİ Stj Dr Melike Keskin, Stj Dr Duygu Öztürk, Prof.Dr Ahmet Dobrucalı     Delta hepatiti virüsü (HDV) hastalık oluşturabilmek için hepatit B virüsü gibi (HBV) gibi bir hepadnavirüse ihtiyaç duyan defektif bir RNA virüsüdür. HDV ancak HBV yüzey antijeni ile (HBsAg) çevrelendiğinde çoğalabilmekte ve infeksiyona neden olmaktadır (Bkz. Hepatit B). Bu nedenle HBV […]

Devamı

Ampulla Tümörleri

AMPULLA TÜMÖRLERİ Stj. Dr. Nurbanu Hindioğlu, Prof. Dr. Ahmet Dobrucalı   Ampulla (Vater ampullası veya major papilla), on iki parmak bağırsağına (duodenum) safra ve pankreas kanallarının açıldığı bölgede yer alan, meme ucuna benzeyen bir yapıdır. Ampulla ve çevresi gıdalarla alınabilecek kanserojen maddelerin safra ve pankreas sıvılarıyla uzun süreli teması nedeniyle kansere yol açabileceği değişikliklerin sık […]

Devamı

Amiloidoz ve Gastrointestinal Sistem

Amiloidoz ve Gastrointestinal Sistem Stj Dr Meryem Aktaş, Stj Dr Rıdvan Binici, Prof Dr Ahmet Dobrucalı   Amiloidoz, protein yapıda fibriller içeren , protein parçalayıcı enzimlere (proteolitik enzimler) dirençli bir madde olan amiloidin değişik organlarda hücre dışı dokuda birikmesi ile karakterize hastalığa verilen addır ( Fibril: Küçük, ince lif veya iplikçik yapısındaki madde). Amiloidoz sözcüğü […]

Devamı

Alzheimer Hastalığında Sindirim Sistemi Problemleri

Alzheimer hastalığında sindirim sistemi problemleri Stj.Dr. Güldeniz USTA, Prof Dr Ahmet Dobrucalı   Alzheimer hastalığının adı onu tanımlayan alman doktor Alois Alzheimer’dan (1864-1915) gelmektedir. Hastalık yavaş gelişen ve gittikçe ağırlaşan kronik bir nörodejeneratif hastalıktır. Sebep olarak nöronlar arasında beta amiloid plak birikimi (senil amiloidoz, bkz.amiloidoz), nöronlar arası bağlantı kaybı ve apoE geni gibi faktörler suçlanmakta […]

Devamı

Gastroskopiye hazırlık

GASTROSKOPİ (ÖZOFAGOGASTRODUODENOSKOPİ) Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Gastroskopiye hazırlık Aşağıdaki bilgileri dikkatle okuyun ve uygulama konusunda sorularınız olursa mutlaka doktorunuza danışın. İşlemin sağlıklı yapılabilmesi için midenizin tamamen boş olması gerekmektedir. Gastroskopi saat 15:00 den önce yapılacaksa önceki gün akşam yemeğini en geç 20:00 da bitirmeli ve işlem günü sabah hiç bir şey yememelisiniz, sedece az miktarda su içebilirsiniz. Gastroskopi saat […]

Devamı

Anal Fissür nasıl tedavi edilir

Anal Fissür nasıl tedavi edilir ? Anal fissürün iyileştirilmesinde amaç bu bölgede yer alan sfinkterleri oluşturan kaslardaki spazmın ortadan kaldırılarak kan akımının iyileştirilmesi ve dokuların beslenmesinin temin edilmesidir. Bu amaçla anüs özel cihazlarla genişletilerek anal kanaldaki kaslar zayıflatılır. Diğer bir yöntem de anüsteki kasların gevşetilmesi amacıyla bu bölgeye özel hazırlanmış nitrogliserinli pomadların sürülmesi veya botox […]

Devamı

Hazımsızlık

Fonksiyonel Dispepside Tedavi Hazımsızlık Fonksiyonel dispepside tedavi Tedavinin en önemli kısmını hasta ve hekim arasında kurulacak iyi bir diyalog oluşturmaktadır. Hastanın özellikle kanser konusundaki korku ve endişeleri giderilmeli ve semptomları ortaya çıkarabilecek özellikle aile, iş ve arkadaş ortamındaki ilişkiler ve yaşamla ilgili stres faktörleri ortaya çıkarılmalıdır. Gastrointestinal semptomların depresyon, anksiete veya psikoz gibi ciddi psikiatrik […]

Devamı

Mide felcinin nedenleri nelerdir?

Mide felcinin nedenleri nelerdir? Gastroparezi (Mide felci) Gastroparezinin nedenleri nelerdir? Sağlıklı bir bireyde alınan gıdaların sindirim sisteminde hareketini kontrol eden vagus siniri, midenin düz kaslarına uyarı gönderir. Bu da midenin kasılıp mide içeriğinin ilerlemesini sağlar. Vagus sinirinin zarar görmesi veya  fonksiyonunun azalması gastropareziye neden olur. Sonuçta midenin hareketi yavaşlar veya durur. Gastroparezinin en sık görülen nedenleri […]

Devamı

Mide felci nedir?

Mide felci nedir? Mide felci anlamına gelen gastroparezi, mide hareketlerinin azalması veya durmasıyla seyreden sindirim sistemi bozukluğudur. Mide normal fonsiyonunu yerine getirdiğinde, midenin kasılmaları yiyecekleri küçük parçalara ayırır ve besinlerin sindirilmesi ve emilmesi için ince barsağa gönderir. Gastroparezi olduğunda normal bir şekilde kasılamayan mide, ne yiyecekleri küçük parçalara ayırabilir ne de onları ince barsağa iletebilir. […]

Devamı

Mide felci nasıl teşhis edilir?

Gastroparezi (Mide felci) Gastroparezi nasıl teşhis edilir? Hastanın tıbbi hikayesi ve fiziksel muayenesine ek olarak gastroparezide teşhise yönelik olarak şu testler yapılır: Laboratuvar bulguları: Ciddi miktarlarda olabilen kusma ve yetersiz beslenme nedeniyle, hastada elektrolit bozuklukları, kansızlık ve kan proteinlerinde azalma görülebilir. Bu yüzden kan testleri yapılır. Görüntüleme yöntemleri: Endoskopi: Gastroparezi düşündüren belirtileri olan hastalarda ülser, gastrit, […]

Devamı

Mide felci nasıl tedavi edilir?

Gastroparezi (Mide felci) Gastroparezi nasıl tedavi edilir? Aşağıdaki faktörler göz önünde bulundurularak her hastaya özel tedavi düzenlenmelidir; • Hastanın yaşı, tıbbi hikayesi, mevcut hastalığı • Hastanın ilaca, tedaviye ve tanı yöntemlerine toleransı • Hastanın görüşü ve seçimi Gastroparezi kronik bir hastalık olduğundan tamamen tedavi edilemez ancak hastalığın semptomları kontrol altında tutulabilir. Örneğin diyabetle ilişkili olan gastroparezide öncelikli amaç, […]

Devamı

Mide felcinin belirtileri nelerdir?

Gastroparezi (Mide felci) Gastroparezi belirtileri nelerdir? Her bireyde farklı belirtiler görülebilir. Gastroparezisi olan bir birey, yemek yedikten saatler sonra sindirilmemiş gıda kusabilir. Gastroparezinin en sık görülen belirtiler şunlardır: • Erken doyma hissi  • Sık sık veya arada bir gelen bulantı • Ağız kokusu • Kusma • İştahsızlık ve kilo kaybı • Reflü benzeri yakınmalar (Bkz.reflü) […]

Devamı

Gastroparezi nasıl tedavi edilir?

Gastroparezi (Mide felci) Gastroparezi nasıl tedavi edilir? Aşağıdaki faktörler göz önünde bulundurularak her hastaya özel tedavi düzenlenmelidir; • Hastanın yaşı, tıbbi hikayesi, mevcut hastalığı • Hastanın ilaca, tedaviye ve tanı yöntemlerine toleransı • Hastanın görüşü ve seçimi Gastroparezi kronik bir hastalık olduğundan tamamen tedavi edilemez ancak hastalığın semptomları kontrol altında tutulabilir. Örneğin diyabetle ilişkili olan gastroparezide öncelikli amaç, […]

Devamı

Gastroparezi nasıl teşhis edilir?

Gastroparezi (Mide felci) Gastroparezi nasıl teşhis edilir? Hastanın tıbbi hikayesi ve fiziksel muayenesine ek olarak gastroparezide teşhise yönelik olarak şu testler yapılır: Laboratuvar bulguları: Ciddi miktarlarda olabilen kusma ve yetersiz beslenme nedeniyle, hastada elektrolit bozuklukları, kansızlık ve kan proteinlerinde azalma görülebilir. Bu yüzden kan testleri yapılır. Görüntüleme yöntemleri: Endoskopi: Gastroparezi düşündüren belirtileri olan hastalarda ülser, gastrit, […]

Devamı

Gastroparezi belirtileri nelerdir?

Gastroparezi (Mide felci) Gastroparezi belirtileri nelerdir? Her bireyde farklı belirtiler görülebilir. Gastroparezisi olan bir birey, yemek yedikten saatler sonra sindirilmemiş gıda kusabilir. Gastroparezinin en sık görülen belirtiler şunlardır: • Erken doyma hissi  • Sık sık veya arada bir gelen bulantı • Ağız kokusu • Kusma • İştahsızlık ve kilo kaybı • Reflü benzeri yakınmalar (Bkz.reflü) […]

Devamı