KAPSÜL ENDOSKOPİ GÖRÜNÜMLERİ

 

 

kapsul1

 İncebağırsakta  erezyon

 

 

kapsul2

Gastrik erezyonlar, duodenumda xanthelesma,   jejunumda anjiodisplazi

 

 

kapsul3

Crohn hastalığında ileumda fissür ve ülserler

 

 

kapsul4

Antrum, pilor ve normal ince bağırsakda gıda

 

 

kapsul5

Duodenumda aftöz erezyonlar ve dodüler oluşumlar

 

 

kapsul

 Normal mide, bulbusta Brunner gland adenomları (üst sırada sağdaki ve alt sırada ortadaki resim)

 

 

kapsul2

Normal terminal ileum

 

 

kapsul1

Özofagus, mide mukozal kıvrımları ve antrumda erezyonlar

 

 

kapsul2

İleoçekal valfin görünümü (üst sırada sağdaki resim),  kolonda kanama (alt sırada ortadaki resim) ve kolonda divertiküller (alt sırada sağdaki resim)

 

 

kapsul3

Midede  hemorajik erezyonlar (üst sırada sağdaki ve alt sırada soldaki resim)

 

 

kapsul4

jejunum ve ileumdan görünümler

 

 

kapsul5

Çölyak hastasında duodenum mukozasında scalloping (siyah ok), duodenumda anjiodisplazi (yeşil ok), kolonda polip (sarı ok)

 

 

kapsul6

İleumda variköz genişlemeler ve  anjiodisplazi (beyaz oklar)

 

 

kapsul7

Ankilozan spondilitli hastada jejunumda aftöz ülser (üst sırada soldaki resim)

 

 

kapsul8

Mide ve  duodenumda major papillanın görünümü (alt sırada sağdaki resim)

 

 

kapsul9

Crohn hastalığında jejunumda  mukozada polipoid kabarıklıklar ve stellar / lineer formda ülser (alt sırada sağdaki resim,beyaz ok) 

 

 

kapsul10

Midede lineer formda hemorajik erezyonlar

 

 

kapsul11

 Termial ileumun ve  İleoçekal valften çekumun görünümü

 

 

kapsul12

Jejunumda anjiodisplazi

 

 

kapsul13 
Midede eroziv hemorajik eksüdatif gastrit ve hematinize kan

 

 

kapsul14

Oral demir kullanan hastada proksimal incebağırsaklarda diskolorasyon

 

 

kapsul15
Jejunumda  soliter ülser  (beyaz ok)