Endoskopi

Özofagus Monometri

Özofagus Monometrisi

İntraözofagial Manometri (Yemek borusunun motor fonksiyonlarının ölçülmesi)

Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı

Yemen borusunun (Özofagus) motor fonksiyon bozukluklarının gösterilmesinde kullanılır. Manometrik tetkik nazal yolla yutturularak özefagus lümeni içine yerleştirilen ve pnömohidrolik kapiller infüzyon sistemi ile çalışan özel manometrik kateterler ile yapılır. İşlem sırasında üst ve alt özefagus sfinkterleri ve özefagus cisminin fonksiyonları (sfinkter basınçları, yutma sırasındaki fonksiyonları, yutma sırasında özefagusda oluşan kontraksiyonların amplitüd, biçim,süre ve hızları) incelenerek gerektiğinde daha sonra değerlendirilmek üzere kaydedilir. Klinikte manometri daha çok özefagusun motor fonksiyon bozukluğu varlığını düşündüren hallerde [akalazya, diffüz özefagus sapazmı, nutcracker (fındıkkıran) özefagus vb.] ve skleroderma gibi sistemik hastalıklarda teşhis ve tedaviye yardımcı olmak, pH monitorizasyonu yapılacak hastalarda alt özefagus sfinkterinin yerini saptamak, anti reflü cerrahi uygulanacak hastalarda peristaltik fonksiyonları değerlendirmek ve nonkardiyak göğüs ağrısında ayırıcı tanıya yardımcı olmak amacıyla kullanılır. Nonkardiyak (Kalp dışı sebeplere bağlı) göğüs ağrısının araştırılması amacıyla kullanıldığında test sırasında edrofonium (Tensilon) gibi kolinerjik ajanlarla ağrının provakasyonu testin duyarlılığını artırır. Gastroözofagial reflü hastalığının tanısında yeri yoktur ancak sfinkter basıncı ve özofagial klirens hakkında bilgi verdiği için etyolojinin araştırılması amacıyla kullanılabilir. Manometrik inceleme yapılmadan önce en az 6 saatten beri aç olmanız ve kullandığınız ilaçlar ve alışkanlıklarınız konusunda doktorunuzu bilgilendirmeniz gerekmektedir.

 

 

İntraözefagial manometri uygulaması

manometri

İntraözofagial manometride kayıt örneği: Özefagusta (yemek borusunda) oluşan peristaltik dalgalar ve alt özofagus sfinkterinin (LES) yutma sırasında gevşemesi

Sorularınız için;
Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı
0216 3505372
adobrucali@yahoo.com