Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı kimdir?

 

Ben1963 yılında Trabzonda doğdu. Trabzon lisesini bitirdikten sonra 1979 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden 1985 yılında tıp doktoru olarak mezun oldu. 1987 yılında aynı fakültede iç hastalıkları uzmanlık eğitimine başlayarak 1992 yılında iç hastalıkları uzmanı, 1995 yılında gastroenteroloji uzmanı ve 1996 yılında  gastroenteroloji doçenti ünvanını aldı. İç hastalıkları uzmanlık eğitimi sırasında 4 ay süreyle Londra White Chapel Hospital’da Dr.Paul Swain  gözetiminde ERCP konusunda eğitim gördü. 2000 yılında burslu olarak gittiği Amerika Birleşik Devletleri Tulane üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji kliniğinde Prof Dr Roy Orlando ve ekibiyle birlikte 2 yıl süreyle research associated professor olarak çalıştı. Yurda döndükten sonra 2004 yılında profesör ünvanı aldı. Özellikle yemek borusu (özofagus) hastalıklarının teşhis ve tedavisi ve diagnostik ve terapötik gastrointestinal endoskopi konusunda çalışmalarını yoğunlaştırmış olan Dr.Ahmet Dobrucalı halen aynı fakültenin İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Bilimdalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Prof Dr Ahmet Dobrucali was born in 1963 in Trabzon. After graduating from high school (Trabzon Lisesi) in 1979, he began his medical education at Cerrahpasa Medical Faculty of Istanbul University and graduated in 1985.  He completed his internal medicine and gastroenterology fellowship programs at the same institution. Between 2000-2002, he spent two years with Roy C Orlando as a research associate professor in the Gastroenterology Clinic of  Tulane University. After his return to Turkey, in 2004, he acquired the title of Professor of  Gastronterology. His special topics in gastroenterology are diagnosis and treatment of esophageal diseases and advanced diagnostic and therapeutic endoscopic procedures. Presently Prof Dobrucali continues to work at Cerrrahpaşa Medical Faculty of Istanbul University, spending his time between the  clinic and the classroom with students  and assistant doctors. He is married and has two children.

CV  ve  BİLİMSEL AKTİVİTELERİ

Adı ve soyadı : Ahmet Merih Dobrucalı
Doğum tarihi : 28 Mart 1963 /  Trabzon

İş adresi (1) : Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı
34300 Aksaray / Istanbul
Tel: (0212) 5884800-1625, (0212) 6329528
Email: adobrucali@yahoo.com

İş adresi (2) : Bağdat Caddesi İrfan Bey Ap. No. 216 Kat. 1 D. 19 Çiftehavuzlar – Kadıköy – İstanbul
Tel : 0216 350 53 72   Fax: 0216 350 53 70

EĞİTİM DURUMU

İlkokul : Trabzon Dumlupınar İlkokulu (1968 – 1973)
Ortaokul : Trabzon Kanuni (Karma) Ortaokulu (1973 – 1976)
Lise : Trabzon Lisesi (1976 – 1979)
Universite : Istanbul Universitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (1979 – 1985)
Yabancı dili : İngilizce

BULUNDUĞU GÖREVLER VE MEZUNİYET SONRASI EĞİTİMİ

27.9.1985 – 10.1.1987 : Sağlık ocağı tabibi olarak mecburi devlet hizmeti.
12.9.1987- 28.2.1992 : Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda iç hastalıklari uzmanlığı ihtisasi.
24.3.1991 – 14.6.1991 : İngiltere ‘Royal London Hospital Gastroenterology Clinic’ de ERCP konusunda bilgi ve görgü artırma amacıyla eğitim.
19.3.1992 – 15.2.1995 : Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı’nda Gastroenteroloji yan dal ihtisasi.
15.4.1993 – 31.5.1993 : Bedelli askerlik hizmeti.
4.12.1995 – 29.12.1995 : Ankara Yüksek İhtisas Hastanesinde terapötik ERCP konusunda eğitim.
22.10.1996- …………… : Doçentlik ünvanı verilmesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliği
1.7.2000 – 1.7.2002 : ABD, Lousiana, Tulane Universitesinden verilen araştırma bursu ile Tulane University Medical School, Department of Gastroenterology de research fellow olarak çalışma
1.9.2004- …………….. : Profesörlük unvanı verilmesi

TEZLERİ

1. İç hastalıkları uzmanlık tezi:
Famotidin’in plazma total lipid, total kolesterol, trigliserid, HDL,LDL ve VLDL düzeylerine etkilerinin sadece antasit alan hasta gurubu ile kontrollü olarak araştırılması.
2. Gastroenteroloji Yan Dal Uzmanlik Tezi:
Gastroözofagial reflü hastalığında anamnez, radyolojik, endoskopik,histolojik, manometrik ve pH monitorizasyonu bulgularının değerlendirilmesi.

YAYINLANMIŞ ÇALIŞMALARI

ULUSAL YAYINLAR

MAKALELER:

1-Dinç İ,Şavlı H, Sander E*,Dobrucalı A,Bal K,Uzunismail H,Tuncer M,Karabulut L*,Yurdakul İ,Oktay E,Altın M. Duodenum ülseri tedavisinde omeprazol. Endoskopi 1992;3(4):5-8. [(*) SSK Samatya ve Okmeydanı eğitim hast.]

2-Dobrucalı A,Tuncer M,Dinç İ. Kısa barsak sendromu (iki olgu nedeniyle).Endoskopi 1993;4:31-38.

3-Dobrucalı A,Tuncer M,Altın M,Sander E,Göksel S,Şavlı H,Bal K,Uzunismail H,Yurdakul İ,Oktay E,Dinç İ. Sıçanlarda asetik asitle oluşturulan kolitte sandostatin’in koruyucu etkisi. Gastroenteroloji 1993;4(2);332-6.

4-Dobrucalı A,Altın M,,Sonsuz A,Tuncer M,Sander E*,Görpe U**,Bal K,Şavlı H,Uzunismail H,Yurdakul İ,Oktay E,Dinç İ. Otonom nöropatili diabetik hastalarda eritromisin’in safra kesesi motilitesi üzerindeki etkisi. Gastroenteroloji 1993;4(3):429-33.[(*) SSK Samatya eğitim hast., (**) Diabet ve Metabolizma bilim dalı]

5-Tuncer M,Altın M,Dobrucalı A,Göksel S*,Hülagü S**,Tanverdi L,Sander E***,Bal K,Dinç İ. Peutz-Jeghers sendromu (Adenomatöz değişim gösteren hamartomatöz polipli bir olgu bildirimi). Endoskopi 1993;1:19-32. [(*) Patoloji anabilim dalı, (**) GATA gastroenteroloji klin.,(***) SSK Samatya eğitim hast.]

6-Dobrucalı A,Şavlı H,Tuncer M,Hülagü S,Sander E,Bal K,Uzunismail H,Yurdakul İ,Altın M,Oktay E,Dinç İ. Cholelithiasis in liver cirrhosis; analysis of 145 patients. Endoskopi 1993;4(3):34-46.

7-Dobrucalı A,Altın M,Tuncer M,Bal K,Uzunismail H,Yurdakul İ,Oktay E,Dinç İ. Cisapride ve Domperidone’un özofagus motilitesi ve alt özefagus sfinkter basıncı üzerine etkilerinin plasebo kontrollü olarak araştırılması. T Klin Gastroenterohepatoloji 1994;5(4):225-231.

8-Dobrucalı A,TuncerM,Bal K,Açbay Ö,Göksel S,Yurdakul İ,Altın M,Dinç İ. Helikobakter pilori enfeksiyonu ve hipergastrinemi.Gastroenteroloji 1994;5(3):399-404.

9-Dobrucalı A,Tuncer M,Eralp Y,Bal K,Yurdakul İ,Altın M,Dinç İ,Aşçıoğlu F. Fecal and circulating TNF alpha measurement for assesment of disease activity in iflammatory bowel disease. Gastroenteroloji 1994;5(3):461-5.

10-Bal K,Dobrucalı A.Günümüzde peptik ülserin tıbbi tedavisi. Medikal Magazin 1994;96:25-31.

11-Bal K,Dobrucalı A,İşcan M,Çelik A,Tuncer M,Uzunismail H,Yurdakul İ,Altın M,Oktay E,Dinç İ.Kolon poliplerinin istatistik olarak sıklığının tayini,elektrokoter ile tedavisi ve kansere dönüşümünün erken tanısı. Endoskopi 1994;5(2):65-80.

12-Altın M,Dobrucalı A,Tuncer M,Bal K,uzunismail H,Yurdakul İ,Oktay E,Dinç İ. Primer özefagus akalazyasında endoskopik balon dilatasyonu,14 vakalık bir serinin değerlendirilmesi. Endoskopi 1994;5(4):169-75.

13-Dobrucalı A,Tuncer M,Altın M,Dinç İ. Famotidin’in plazma lipid fraksiyonları üzerindeki etkisi. T Klin Gastroenterohepatoloji 1994;5(1):1-6.

14-Dobrucalı A,Tuncer M,Bal K,Yurdakul İ,Altın M,Dinç İ. Rektal kanamalı hastaya yaklaşım ve tanıda rektosigmoidoskopinin yeri. Çağdaş Cerahi Dergisi 1994;8:199-204.

15-Dobrucalı A,Uzunismail H,Tuncer M,Bal K,Hamşioğlu F,Çelik A,Göksel S,Yurdakul İ,Altın M,Oktay E,Dinç İ. Karaciğer sirozunda özefagogastroduodenoskopik bulgular ve helikobakter pilori enfeksiyonu sıklığı. Endoskopi 1995;6(3):15-17.

16-Bal K,Dobrucalı A,Uzunismail H,Hamşioğlu F,Çelik A,Tuncer M,Yurdakul İ,Oktay E,Dinç İ. Duodenum ülseri tedavisinde ranitidin ile sucralfat’ın etkinliklerinin karşılaştırılması.Endoskopi 1995;6(3):15-17.

17-Dobrucalı A,Tuncer M,Özgür O,Bagatur N,Göksel S,Yurdakul İ,Altın M,Dinç İ. Gastroözofagial reflü hastalığında intraözofajial manometri ve pH monitorizasyonu bulgularının karşılaştırılması. T Klin Gastroenterohepatoloji 1995;6(2):95-99.

18-Bal K,Dobrucalı A,Uzunismail H,Hamşioğlu F,Bagatur N,Çelik A,Tuncer M,Yurdakul İ,Oktay E,Dinç İ. Duodenum ülseri tedavisinde ranitidin ile tripotasyum disitratobizmutat’ın etkinliklerinin karşılaştırılması.Endoskopi 1995 6(3):18-20.

19-Soy M,Bal K,Uzunismail H,Dobrucalı A,Tuncer M,Karabulut L*,Yurdakul İ,Oktay E,Altın M,Dinç İ. Ülserli kolitli olgularımız. Endoskopi 1995;6(4):5-9. [(*) SSK Okmeydanı eğitim hast.]

20-Bal K,Dobrucalı A,Uzunismail H,Çelik A,Bagatur N,İdil F,Tuncer M,Yurdakul İ,Altın M,Oktay E,Dinç İ. Duodenum ülseri tedavisinde ranitidin ve misoprostol’ün etkinliklerinin karşılaştırılması.Endoskopi 1995;6(3):25-27.

21-Dobrucalı A,Tuncer M,Hamşioğlu F,Çelik A,Bal K,Uzunismail H,Yurdakul İ,Altın M,Oktay E, Dinç İ. Helikobakter pilori eradikasyonunda bir günlük tedavi. T Klin Gastroenterohepatoloji 1995;6(4):262-5.

23-Tuncer M,Dobrucalı A,Tuncer S*. Barrett özofagusu,Endoskopi 1995;6(3):38-41.[(*)SSK Samatya eğityim hastanesi]

24-Dobrucalı A. Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçların ince barsak,kolon,karaciğer ve pankreas organ komplikasyonları.Endoskopi 1995;42:9-11.

25-Dobrucalı A,Tuncer M,Çelik A,Hamşioğlu F,Göksel S,Bal K,Uzunismail H,Yurdakul İ,Oktay E,Dinç İ. Comparison of the effect of omeprazole,famotidine,cisapride and alginic acide on esophageal pH in patients with esophagitis. Turk J Gastroenterol 1996;7(4):313- 319.

26-Dobrucalı A,Sönmezoğlu K,Çelik A,Hamşioğlu F,Tuncer M,Cansız T,Bal K,Uzunismail H,Yurdakul İ,Önsel Ç,Oktay E,Dinç İ. Ülserli kolitli hastalarda Tc-99m HMPAO ile işaretli lökosit sintigrafisi hastalık aktivitesi ve lokalizasyonunun değerlendirilmesinde bir yöntem olarak kullanılabilirmi ?.T Klin Gastroenterohepatoloji 1996;7:81-86.

27-Tuncer M,Dobrucalı A,İşcan M. Gastroözofagial reflü hastalığı.Endoskopi 1996;2:94-98.

28-Dobrucalı A,Bagatur N,Hamşioğlu F,Çelik A,Tuncer M,Bal K,Göksel S,Uzunismail H,Yurdakul İ,Oktay E,Dinç İ. Helikobakter pilori enfeksiyonunda iki farklı dozda omeprazol,klaritromisin ve metronidazol kombinasyonu ile yapılan bir haftalık tedavilerin etkinliklerinin karşılaştırılması. Endoskopi 1996;7(3):122-127.

29-Bagatur N,Çelik A,Davutoğlu C,Dobrucalı A,Hamşioğlu F,Tuncer M,Bal K,Göksel S*, Dirican A**,Yurdakul İ,Uzunismail H,Oktay E.Helikobakter pilori enfeksiyonlu MALT pozitif ve MALT negatif olguların değerlendirilmesi.Endoskopi 1997;8(1):11-17. [(*) Patoloji anabilim dalı, (**) Bioistatistik anabilim dalı]

30-Davutoğlu C,Akman C*,Bagatur N,Çelik A,Dobrucalı A,Hamşioğlu F,Bal K,Tuncer M,Yurdakul İ,Uzunismail H,Oktay E. Doppler ultrasonografi ile superior mesenter arter akım volümü ölçümünün Crohn hastalığında hastalık aktivite belirlemedeki yeri. Endoskopi 1997;8(1); 24-29. [(*) Radyoloji anabilim dalı]

31-Dobrucalı A. Gasroözofagial reflü hastalığının fizyopatolojisi. Hipokrat 1997;59:3-7.

32-Dobrucalı A, Çelik A, Hamşioğlu F,Bagatur N,Davutoğlu C,Tuncer M,Bal K,Uzunismail H,Oktay E. Effects of bolus or intravenous infusion of famotidine on gastric pH in patients with duodenal ulcer disease. Turk J Gasroenterol 1997;8(3):305-8.

33-Dobrucalı A,Çurgunlu A,Hamşioğlu F,Çelik A,Tuncer M,Bal K,Uzunismail H,Yurdakul İ,Altın M,Oktay E,Dinç İ. Correlation of the clinical,radiologic and manometric findings in patients with achalasia. Cerrahpaşa J Med 1998;29(2):65-69.

34-Dobrucalı A,Bal K, Tuncer M,İlkova F,Çelik A,Uzunismail H,Yurdakul İ,Oktay E. Endoscopic banding ligation compared with sclerotheraphy for the treatment of esophageal varices. Turk J Gastroenterol 1998;9(4):340-44.

35-Dobrucalı A,Özgüroğlu M,Demir G,Karahasanoğlu T,Uzunismail H,Cebeci H,Oktay E, Dinç İ. Self expanding metal stents for palliation of dysphagia due to esophageal malignancies. Turk J Gastroenterol 1999;10(1):18-23.

36-Bagatur N,Eralp Y,Çelik A,Dobrucalı A,Bal K,Tuncer M,Göksel S,Uzunismail H,Oktay E. Evaluation of chronic gastritis in patients with Helicobacter pylori associated gastritis, gastroduodenitis and duodenal ulcer disease. Turk J Gastroenterol 1999;10(1):32-35.

37-Canbakan B,Dobrucalı A,Çelik A,Bal K,Göksel S*,Uzunismail H,Oktay E. Ranitidin + Bizmut subsitrat + Klaritromisin ve Omeprazol + Klaritromisin kombinasyonlarının ard arda kullanımında Helikobaker pilori eradikasyonu. Endoskopi 1999;(10) 1:3-7. [(*) Patoloji anabilim dalı]

38-İlkova F,Çelik A,Bal K,Dobrucalı A,Tuncer M,Oktay E. İnflamatuar barsak hastalığında lökerji. Hastalık aktivitesini saptamada yeni bir yöntem. Endoskopi 1999; (10)2:57-61.

39-Dobrucalı A. Kronik ishal. İshal.. Ed:Öztürk R.S: (Bulaşıcı hastalıklarla savaş derneği yayın No:13), Şahinkaya mtbaacılık,Istanbul 1998: 102-134. (Kitapta bölüm yazarlığı)

40-Dobrucalı A, Çelik A. Oddi sfinkteri disfonksiyonu. Güncel Gastroenteroloji 1999;3(4):409-16

41-Eyüboğlu E*,İpek T*, Dobrucalı A. Laparoskopik Nissen fundoplikasyonu: Teknik ve ilk uygulamalarımız. End Lap ve Minimal İnvaziv Cerrahi 1999;6:165-71. [(*) Genel cerrahi anabilim dalı]

42-Eralp Y, Dobrucalı A, Bagatur N, Çelik A,Davutoğlu C,Tuncer M,Bal K,Göksel S*, Uzunis- mail H,Yurdakul İ,Oktay E. A comparison of lansoprazole and omeprazole based triple combinations for treatment of Helicobacter pylori associated gastritis and peptic ulcer.Turk J Gastroenterol 2000;11(1):25-29. [(*) Patoloji anabilimdalı]

43-Çelik AF,İlkova F,Savaş H,Dobrucalı A, Bal K,Tuncer M,Yurdakul İ,Uzunismail H,Oktay E. Dışkılama alışkanlığı ve gastrointestinal semptomlar menstruasyon siklusu içinde değişim gösterirmi? Endoskopi 1999;10(2):62-65.

44-Dobrucalı A. Özofagus fonksiyon testleri. Güncel Cerrahi Tedavi (Çeviri). Ed: Sabri Ergüney, Yusuf Çiçek. Avrupa Kitapçılık Ltd. Istanbul, 2001.S:1-9. ( Current Surgical Therapy, Ed:Cameron JL.Current Surgical Therapy, Mosby, Philadelphia, Vol-I,1998 den türkçeye tercüme edilen kitapta bölüm tercümesi)

45-Dobrucalı A. Gastroözofagial reflü hastalığı ve helicobacter pylori. Hipokrat 2002;9:247-49.

46-Dobrucalı A. Gastroözofagial reflü hastalığında endoskopik tedavi Hipokrat 2002;9:255-59

47-Canbakan B, Dobrucalı A,Çelik A,Bal K,Tuncer M, Uzunismail H, Yurdakul İ, Oktay E. Helicobacter pylori eradikasyonunda mukolitik ajan etkinliği. Endoskopi 2003;4:5-9.

48-Dobrucalı A.Kolorektal kanser ve NSAEİ ilişkisi Aktüel Tıp.2003;8(5):52-58

49- Dobrucalı A. Kolorektal kansede epidemiyoloji, sınıflama ve etyopatogenez. Kolon, rektum ve anal bölge hastalıkları. Ed:Alemdaroğlu K, Akçal T,Buğra D.Ajans plaza Ltd.Istanbul 2003, s:395-412. (Kitapta bölüm yazarlığı)

50-Dobrucalı A. Sebebi bilinmeyen gastrointestinal sistem kanamaları. Turk.J Gastroenterol 2003;14 (Suppl 2):61-67.

51-Dobrucalı A. Gastrointestinal sistem hastalarında görülebilen sistemik bulgular. Gastroenterolojie klinik yaklaşım. Ed:Yurdakul İ,Şentürk H,Tuncer M,Göksoy E. Istanbul 2004. s:181-205. (Kitapta bölüm yazarlığı)

52-Dobrucalı A. Gebelikte gastrointestinal sistem hastalıkları.Gastrointestinal sistem hastalarında görülebilen sistemik bulgular. Gastroenterolojie klinik yaklaşım. Ed:Yurdakul İ,Şentürk H,Tuncer M,Göksoy E. Istanbul 2004. s: 215-228. (Kitapta bölüm yazarlığı).

53-Dobrucalı A. Gebelerde gastroözofageal reflü hastalığı. Actual Medicine. 2003;11(9):48- 42.

54- Dobrucalı A. Akut pankreattitte etyoloji. Turk.J Gastroenterol 2004;15 (Supple 2):3-13.

55- Tanınmış H, Dobrucalı A. İntestinal iskemi. Aktüel Tıp. 2005.Haziran-Temmuz: 36-43

56- Hatemi Aİ, Dobrucalı A. İnce barsak fizyolojisi ve motilite bozuklukları. Türkiye Klinikler Genel cerrahi, İnce barasak cerrahisi özel sayısı. 2005;1(8):3-12.

57- Coşkun M, Dobrucalı A. Gastroözofagial reflü hastalığı ve Helicobacter pylori. Türkiye Klinikleri J Int Med Sci 2005;1(51):29-32

58- Coşkun M, Dobrucalı A. NSAEİ ve Helicobacter pylori. Türkiye Klinikleri J Int Med Sci 2005;1(51):26-29.

59- Dobrucalı A. Özofagus hastalıkları. Cerrahpaşa İç Hastalıkları Ders Kitabı. Ed: Yazıcı H, Sonsuz A, HamuryudanV. Istanbul Medikal yayıncılık, Istanbul, 2005,SS: (Kitapta bölüm yazarlığı)

60-Dobrucalı A. Gastroözofagial reflü hastalığı ve teşhis ve tedavide karşılaşılan sorunlar.Türkiyede sık karşılaşılan hastalıklar 2. Ed: Dobrucalı A, Tetikkurt C. Cem Turan Matbaacılık 2007, Istanbul, S: 9-30 (Kitapta bölüm yazarlığı).

61-Dobrucalı A. ERCP sonrası pankreatitin önlenmesi ve tedavisi. 4.HepatoGastroenteroloji Kongresi,Antalya 1-5 Eylül 2007; 34-36.

62- Karahasanoğlu T, Hamzaoğlu İ,Baca B,Dobrucalı A. Akalazya tedavisinde laparoskopik kardiyomyotomi ve dor fundoplikasyonu:En az iki yıllık takip sonuçları. Ulusal Cerrahi Dergisi  2007;23(1):10-14.

63- Erkan Çağlar, Serdal Uğurlu, Ahmet Dobrucalı. Çölyak hastalığında parietal hücre antikoru sıklığı.Cumhuriyet Tıp Derg 2009; 31: 41-4462-Dobrucalı A. Barrett özofagusunda izlem endoskopisi yapılmalı mı? Nasıl?25. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Adana, 2008:81-88.

64-Dobrucalı A. Inflamatuar barsak hastalığında klinik gidiş. 6 HepatoGastroenteroloji Kongresi, Antalya 23-27 Eylül 2009; 79-85

65- Dobrucalı A. Gastrointestinal sistem kanamaları. İç Hastalıklarında aciller. Doyuran matbaası, 2010, Istanbul, s:287-306, (Kitapta bölüm yazarlığı)

66-Dobrucalı A. Ampuller ve periampuller tümörler.Hepatopankreatobiliyer Cerrahi. Ed: Polat C.Nobel Tıp kitabevi,2010, Istanbul, 2010, ISBN:978-975-420-772-9, (Kitapta bölüm yazarlığı)

67- Dobrucalı A, Çağlar E. Eozinofilik özofajit. Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji. 2011;4(2):62-69

68-Dobrucalı A, Çağlar E. Porfiriler. Her yönüyle karaciğer sirozu. Ed: Yılmaz Ş.  Pelikan yayıncılık, Ankara, 2012,S:305-318. ISBN: 978-605-89142-9-2,  (Kitapta bölüm yazarlığı).

69- Dobrucalı A. Özofagus hastalıkları. Cerrahpaşa İç Hastalıkları. Ed: Sonsuz A, HamuryudanV,Altıparmak R,Yazıcı H. Istanbul Medikal yayıncılık, 2012, Istanbul, S:927-981, ISBN:978-605-4499-17-5,  (Kitapta bölüm yazarlığı).

70- Dobrucalı A. Özofagusun refrakter darlık ve fistüllerinde endoskopik tedavi. 29. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, 4-9 Ekim  2012;29-34.

71-Dobrucalı A.Crohn hastalığında tıbbi tedavi tedavi yaklaşımı. İflamatuar bağırsak hastalıkları. Ed: Şentürk Ö. Epimat ofset.2012,Istanbul, S:213-244.

72- Dobrucalı A. Sindirim Sistemi Hastalıkları. Wallach’ın Tanıda Laboratuvar Testlerinin Yorumlanması. Ed: Ulakoğlu Zengin E. Istanbul Tıp Kitabevi,Istanbul,9.Baskı,2015,6.Bölüm,S:562-651,ISBN: 9786054949106, (Kitapta bölüm yazarlığı).

KONGRE BİLDİRİLERİ:

1-Ferhanoğlu B*,Dobrucalı A,Tabak F*,Avanoğlu Y*,Öz F*,Ulutin O*. Kaposi sarkomu ve interferon. 21.Ulusal Hematoloji Kongresi ve 1.Ulusal kemoterapi Kongresi, 1989 Istanbul, 11-14 Ekim, (sözlü bildiri),A:40. [(*) Hematoloji bilim dalı]

2-Dobrucalı A,Altın M,Sonsuz A,Tuncer M,Sander E,Görpe U,Dinç İ. Otonom nöropatili diabetiklerde oral eritromisinin safra kesesi boşalımına etkisi. 10.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi , 1993 Bursa,3-7 Ekim, (poster),A:252.

3-Dobrucalı A,Altın M,Tuncer M,Sander E,Göksel S,Dinç İ. Sıçanlarda asetik asitle oluşturulan deneysel kolitte sandostatin’in koruyucu etkisi 10.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi, 1993 Bursa,3-7 Ekim, (sözlü bildiri),A:132.

4-Tuncer M,Altın M,Hülagü S*,Sander E*,Dobrucalı A,Uzunismail H,Yurdakul İ,Dinç. Gastrik ve kolorektal polipler.Endoskopik polipektomi. 10.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi ,1993 Bursa,3-7 Ekim, (sözlü bildiri),A:358.[(*) SSK Samatya eğitim hast.,(**) GATA gastroenteroloji klin.]

5-Şentürk O*,Kapıcıoğlu S*,Taşbaşı İ*,Hülagü S**,Oğuz A*,İlkgün K*,Dobrucalı A,Uzunismail H,Dinç İ. Eritromisin ve safra kesesi motilitesi ilişkisi. 10.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi, 1993 Bursa, 3-7 Ekim, (poster),A:254. [(*) SSK Göztepe eğitim hast.,(*) GATA gastroenteroloji klin.]

6-Altın M,Dobrucalı A,Tuncer M,Bal K,Uzunismail H,Yurdakul İ,Oktay E,Dinç İ. Primer özefagus akalazyasında endoskopik balon dilatasyonu,14 vakalık bir serinin değerlendirilmesi. 11. Ulusal Türk Gastroenteroloji kongresi,1994 Antalya,6-9 Kasım (sözlü bildiri).A:70.

7-Dobrucalı A,Altın M,Tuncer M,Bal K,Uzunismail H,Yurdakul İ,Oktay E,Dinç İ. Cisapride ve Domperidone’un özofagus motilitesi ve alt özefagus sfinkter basıncı üzerindeki etkilerinin plasebo kontrollü olarak araştırılması. 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi,1994 Antalya,6-9 Kasım (sözlü bildiri).A:40.

8-Dobrucalı A,Tuncer M,Bal K,Uzunismail H,Yurdakul İ,Altın M,Oktay E,Dinç İ. Gastroözofagial reflü hastalığında intraözofagial manonetri ve 24 saatlik pH monitorizasyonu bulguları arasındaki ilişkiler. 12.Ulusal Gastroenteroloji kongresi,1995 İzmir,25-30 Eylül(poster tartışması),T:140.

9-Uzunismail H,Göksel S*,Bal K,Akün E,Bagatur N,Yalnız N,Hamşioğlu F,Çelik A,Dobrucalı A, Tuncer M,Yurdakul İ,Altın M,Oktay E,Dinç İ. Mide kanserlerinin Lauren sınıflamasına göre değerlendirilmesi. 12.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi,1995 İzmir,25-30 Eylül(poster tartışması), T:135. [(*) Patoloji anabilim dalı]

10-Yalnız N,Uzunismail H,Bal K,Göksel S*,Bagatur N,Akün E,Dobrucalı A,Tuncer M,Öztürk R**,Yurdakul İ,Oktay E,Dinç İ. Mide kanserli olgularda helikobakter pilori sıklığı, histolojik ve serolojik çalışma. 12.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi,1995 İzmir,25-30 Eylül(sözlü bilidiri), S:66. [(*) Patoloji anabilim dalı,(**)Enfeksiyon hast. Anabilim dalı]

11-Dobrucalı A,Tuncer M,Hamşioğlu F,Çelik A,Bal K,Uzunismail H,Yurdakul İ,Altın M,Oktay E,Dinç İ. Helikobakter pilori eradikasyonunda bir günlük tedavi. 12. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi,1995 İzmir,25-30 Eylül (Sözlü bildiri).S:75.

12-Dobrucalı A,Tuncer M,Çelik A,Hamşioğlu F,Bal K,Uzunismail H,Yurdakul I,Altın M,Oktay E,Dinç İ. İntraözofagial manometri sonuçlarımız. 12.Ulusal gastroenteroloji Kongresi,1995 İzmir,25-30 Eylül (Sözlü bildiri).S:43.

13-Dobrucalı A,Tuncer M,Bagatur N,Çelik A,Hamşioğlu F,Bal K,Uzunismail H,Yurdakul İ,Altın M,Oktay E,Dinç İ. Özofajitli hastalarda sisaprid ve sodyum aljinat’ın distal özefagus pH’sı üzerine etkileri. 12.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi,1995 İzmir,25-30 Eylül (poster).P:338.

14-Akün E,Yurdakul İ,Uzunismail H,Dobrucalı A,Tuncer M,Bal K,Bagatur N,Dinç İ. H.pylori eradikasyonunda amoksisilin – omeprazol ve klaritromisin – omeprazol tedavilerinin karşılaştırılması. 12.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi,1995 İzmir,25-30 Eylül (poster).P:296.

15-Tuncer M,Dobrucalı A,Çelik A,Hamşioğlu F,Bal K, Uzunismail H,Yurdakul İ,Altın M, Oktay E,Dinç İ. Özofagus varislerinde endoskopik band ligasyonu. 12.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 1995 İzmir, 25-30 Eylül (poster).P:394.

16-Tuncer M,Dobrucalı A,Hamşioğlu F,Çelik A,Bagatur N, Bal K, Uzunismail H,Yurdakul İ,Altın M,Oktay E,Dinç İ. Nonsteroidal antiinflamatuar ilaç kullanımında görülen gastroduodenal mukoza hasarı. 12.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 1995, İzmir,25-30 Eylül (poster).P:325.

17-Bagatur N,Uzunismail H,Bal K,Göksel S*,Dobrucalı A,Çelik A,Akün E,Hamşioğlu F,Tuncer M,Yurdakul İ,Oktay E,Altın M,Dinç İ. Helikobakter pilori eradikasyonunda bizmut + tetrasiklin + klaritromisin kombinasyonu sonuçları. 12.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 1995 İzmir,25-30 Eylül (poster).P:292. [(*) Patoloji anabilim dalı]

18-Tuncer M,Dobrucalı A,Hamşioğlu F,Bagatur N,Çelik A,Bal K,Uzunismail H,Yurdakul İ,Altın M,Dinç İ. Kolorektal polipler ve kolonoskopik snare polipektomi. 12.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 1995 İzmir,25-30 Eylül (sözlü bildiri).S:379.

19-Bagatur N,Çelik A,Davutoğlu C,Dobrucalı A,Hamşioğlu F,Tuncer M,Bal K, Doğusoy G*, Dirican A**,Yurdakul İ,Uzunismail H,Oktay E. Helikobakter pilori ve MALT ilişkisinin ortaya konmasında eradikasyonun ve biyopsi sayısının sonuçlara etkisi. 13.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 1996 Antalya,8-13 Ekim (sözlü bildiri).S:8. [(*) Patoloji anabilim dalı,(**) Bioistatistik anabilim dalı]

20-Dobrucalı A,Çelik A,Hamşioğlu F,Bagatur N,Davutoğlu C,Tuncer M,Bal K,Yurdakul İ, Uzunismail H,Oktay E. Duodenum ülserli hastalarda aralıklı ve perfüzyon şeklinde verilen famotidin’in 24 saatlik pH profiline etkisi. 13 Ulusal gastroenteroloji Kongresi 1996, Antalya 8-13 Ekim (sözlü bildiri).S:11.

21-Bagatur N,Dobrucalı A,Davutoğlu C,Çelik A,Hamşioğlu F,Akün E,Eralp Y,Göksel S*,Bal K,Tuncer M,Yurdakul İ,Oktay E. CTF iç hastalıkları kliniği 1995-96 helikobakter pilori eradikasyon metaanalizi. 13.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 1996,Antalya 8-13 Ekim (sözlü bildiri).S:16. [(*) Patoloji anabilim dalı]

22-Hamşioğlu F,Dobrucalı A,Bagatur N,çelik A,Tuncer M,Bal K,Uzunismail H,Yurdakul İ,Oktay E. İnflamatuar barsak hastalığında lökerji; hastalık aktivitesini saptamada yeni bir test.13.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi,1996 Antalya 8-13 Ekim (sözlü bildiri).S:86.

23-Bagatur N,Çelik A,Davudoğlu C,Dobrucalı A,Hamşioğlu F,Bal K,Tuncer M, Göksel S*, Dirican A**,Yurdakul İ,Uzunismail H,Oktay E. Ülser ve non-ülser dispepsili hastalarda helikobakter pilorinin MALT ile ilişkisi. 13.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi,1996 Antalya, 8-13 Ekim(poster).P:106. [(*) Patoloji anabilim dalı,(**) Bioistatistik anabilim dalı]

24-Tuncer M, Çelik A,Dobrucalı A,Hamşioğlu F,Bagatur N, Davutoğlu C,Bal K,Uzunismail H,Yurdakuli,Oktay E. Barrett özefagusunda omeprazol tedavisi. 13.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi,1996 Antalya,8-13 Ekim(poster).P:139.

25-Tuncer M,Çelik A,Dobrucalı A,Davudoğlu C,Hamşioğlu F,Bagatur N,Damcı T*, Bal K,Uzunismail H,Yurdakul İ,Oktay E. Polipektomi öncesi yapılan endoskopik skleroterapinin histopatolojik incelemeye olumsuz etkisi var mı? 13.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi,1996 Antalya,8-13 Ekim(poster).P:140. [(*) Diabet ve Metabolizma bilim dalı]

26-Dobrucalı A,Çungurlu A,Hamşioğlu F,Bagatur N,Davudoğlu C,Tuncer M, Bal K, Uzunismail H,Yurdakul İ,Oktay E. gastroözofagial reflü hastalığında endoskopik,histolojik, pH metrik ve manometrik bulgular arasındaki ilişkiler. 13.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi,1996 Antalya,8-13 Ekim(poster).P:141.

27-Dobrucalı A,Çungurlu A,Hamşioğlu F,Çelik A,Tuncer M,Bagatur N,Bal K,Uzunismail H,Yurdakul İ,Oktay E. Akalazyalı hastalarda klinik,radyolojik ve manometrik bulguların karşılaştırılması. 13.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1996 Antalya, 8-13 Ekim(poster).P:146.

28-Dobrucalı A,Bagatur N,Hamşioğlu F,Çelik A,Tuncer M,Bal KUuzunismail H,Yurdakul İ,Oktay E. Helicobacter pilori infeksiyonunda omeprazol, klaritromisin ve metronidazol kombinasyonlarının farklı dozlarda bir haftalık tedavi sonuçlarının karşılaştırılması. 13.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 1996 Antalya, 8-13 Ekim(poster).P:221.

29-Dobrucalı A,Tuncer M,Çelik A,Hamşioğlu F,Bagatur N,Bal K,Uzunismail H,Yurdakul İ,Oktay E. Omeprazol,famotidin,sisaprid ve aljinik asidin özofajitli hastalarda özofagus Ph’sına etkilerinin karşılaştırılması. 13.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 1996 Antalya,8-13 Ekim(poster).P:222.

30-Çelik A,Bagatur N,Dobrucalı A,Demirkesen C,Davudoğlu C,Hamşioğlu F,Tuncer M,Bal K,Uzunismail H,Yurdakul İ,Oktay E. Hassas barsak sendromunda Mast hücresi: Dışkılama alışkanlığı ile ilişkisi. 13.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 1996 Antalya,8-13 Ekim(poster).P:447

31-Çelik A,Dobrucalı A,Savaş H,Bagatur N,Davutoğlu C,Hamşioğlu F,Bal K,Tuncer M,Uzunismail H,Yurdakul İ,Oktay E. Hassas barsak sendromunda (IBS) dışkılama alışkanlığı ve GİS semptomatolojisi menstrasyon siklusu içinde değişme gösterirmi? 13.Ulusal gastroenteroloji Kongresi 1996 Antalya,8-13 Ekim(poster).P:448.

32-Çelik A,Savaş H,Dobrucalı A,Bagatur N,Hamşioğlu F,Davutoğlu C,Tuncer M,Bal K,Yurdakul İ,Uzunismail H,Oktay E. Menstruel siklus içinde değişen dışkılama alışkanlığının prevalansı nedir? 13.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 1996 Antalya 8-13 Ekim(poster).P:446.

33-Çelik A,Savaş H,Dobrucalı A,Bagatur N,Hamşioğlu F,Davudoğlu C,Tuncer M,Bal K, Yurdakul İ,Uzunismail H,Oktay E. Görsel skala sorgulama ve basit sorgulama konstipasyon tanısı koymada nedenli etkindir?. 13.Ulusal gastroenteroloji kongresi 1996 Antalya 8-13 Ekim(poster).P:449.

34-Dobrucalı A,Sönmezoğlu K,Çelik A,Hamşioğlu F, Bagatur N,Tuncer M,Bal K,Önsel Ç,Yurdakul İ,Uzunismail H,Oktay E. Ülseratif kolit hastalık aktivitesi ve lokalizasyonunu belirlemede Tc-99m HMPAO ile işaretlenmiş lökosit sintigrafisi güvenilir bir yöntem olabilirmi?

13.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 1996 Antalya 8-13 Ekim(poster).P:455.

35-Hamşioğlu F,Bagatur N,Çelik A,Dobrucalı A,Davutoğlu C,Bal K,Tuncer M,Yurdakul İ, Ergun O. Eozinofilik kolit tedavisinde sodyum kromoglukonatın önemi. 13.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 1996,Antalya 8-13 Ekim(poster).P:464.

36-Davutoğlu C,Akman C*,Bagatur N,Çelik A,Dobrucalı A,Hamşioğlu F,Bal K,Tuncer M,Yurdakul İ, Uzunismail H,Oktay E. Doppler ultrasonografi ile superior mesenterik arter akım volümü ölçümünün Crohn hastalığında aktivite belirlemedeki yeri.13.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi,1996,Antalya,8-13 Ekim(poster).P:464.

37-Damcı T*,Ersanlı Z*,Çelik A,Dobrucalı A,İlkova F,Özyazar M*,Görpe U*,Bagatur N, Davutoğlu C,Bal K,Tuncer M,Yurdakul İ,Uzunismail H,Oktay E,Bağrıaçık N*. Diabetiklerde inkontinans (fekal gaz) problemi. 13.Ulusal gastroenteroloji kongresi,1996 Antalya,8-13 Ekim(poster).P:465.

38-Dobrucalı A,Tuncer M,Davutoğlu C,Çelik ABagatur N,Bal K,Sonsuz A,Şentürk H,Uzunismail H,Akın P,Oktay E. Özofagus varislerinde endoskopik band ligasyonu sonuçlarımız. 2.Ulusal Hepatoloji Kongresi,1997,Istanbul,5-7 Haziran (poster).P:116.

39-Dobrucalı A,Bal K,Tuncer M,Davutoğlu C,çelik A,Bagatur N,Uzunismail H,Yurdakul İ, Oktay E. özefagus varislerinin endoskopik tedavisinde band ligasyonu ve skleroterapi sonuçlarının karşılaştırılması. 14.Ulusal Gastroenteroloji kongresi, 1997 Mersin,28 Eylül-3 Ekim (sözlü bildiri).S:2.

40-Dobrucalı A,Tuncer M,Uzunismail H,Davutoğlu C,Çelik A,Bagatur N,Yurdakul İ,Oktay E. Malign tümörlere bağlı özefagus darlıklarında self expanding metal stent uygulaması (Erken sonuçlar). 14.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi,1997 Mersin,28 Eylül-3 Ekim (sözlü bildiri). S:126.

41-Çurgunlu A,Dobrucalı A,Davutoğlu C,Göksel S*,Çelik A,Bagatur N,Yurdakul İ,Oktay E. Mide kanserinin lokalizasyonu değişiyormu? 14.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi,1997 Mersin, 28 Eylül-3 Ekim(poster).P:152. [(*) Patoloji anabilim dalı]

42-Dobrucalı H, A,Dobrucalı A,Davudoğlu C,Göksel S*, Çelik A,Bagatur N,Tuncer M,Uzunismail H, Yurdakul İ,Oktay E. Mendelson sendromu proflaksisinde oral H2 resptör blokeri ve omeprazol kullanımı.14.Ulusal gastroenteroloji Kongresi 1997 Mersin, 28 Eylül-3 Ekim(poster).P:166. [(*) Patoloji anabilimdalı]

43-Eralp Y,Dobrucalı A,Bagatur N,Çelik A,davutoğlu C,tuncer M,Göksel S, Uzunismail H, Yurdakul İ,Oktay E. H.piloriye bağlı gastrit ve peptik ülserli hastalarda lansoprazol ve omeprazol içeren iki farklı tedavinin karşılaştırılması. 14.Ulusal Gastroenteroloji kongresi 1997 Mersin, 28-Eylül-3 Ekim(poster).P:206.

44-Davudoğlu C,Dobrucalı A,Çelik A,Tuncer M,Uzunismail H,Yurdakul İ,Oktay E. Otonom nöropatili diabetes mellituslu hastalarda özefagus motor fonksiyonlarının manometrik yöntemle incelenmesi. 14.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 1997 Mersin,28 Eylül-3 Ekim(sözlü bildiri).P:359.

45-Bagatur N, Eralp Y, Çelik A,Dobrucalı A,Bal K,Tuncer M,Göksel S*,Uzunismail H,Oktay E. H.pyloriye bağlı gastrit, gastroduodenit ve duodenal ülserli hastalarda kronik gastritin değerlendirilmesi. 14.Ulusal gastroenteroloji Kongresi 1997 Mersin, 28 Eylül-3 Ekim(poster).P:10. [(*) Patoloji anabilimdalı]

46-Bagatur N,Çelik A,Göksel S*,Davudoğlu C,Dobrucalı A,Bal K,Tuncer M,Yurdakul İ,Uzunismail H,Oktay E. Düşük dereceli B hücreli gastric MALT lenfomalı olgularımızda H.pylori tedavisinin etkinliği. 14.Ulusal gastroenteroloji Kongresi 1997 Mersin, 28 Eylül-3 Ekim(poster).P:12. [(*) Patoloji anabilimdalı]

47-Davudoğlu C,Yılmaz E*,Çelik A,Dobrucalı A,Tuncer M,Bagatur N,Bal K,Yurdakul İ, Erdoğan E*,Uzunismail H,Oktay E. Ülseratif kolitli olgularda HLA antijenlerinin rastlanma sıklığı. 14.Ulusal gastroenteroloji Kongresi 1997 Mersin, 28 Eylül-3 Ekim(poster).P:224. [(*) Biokimya anabilim dalı]

48-Davudoğlu C,Özbakır F*,Çelik A, Bagatur N, Dobrucalı A, Bal K, Tuncer M,Yurdakul İ, Uzunismail H,Oktay E. Ülseratif kolitte antinötrofil sitoplazmik antikorun (ANCA) klinik değeri. 14.Ulusal gastroenteroloji Kongresi 1997 Mersin, 28 Eylül-3 Ekim(poster).P:225. [(*) Romatoloji bilim dalı]

49-Bagatur N,Curgunlu A,Ceylan B,Çelik A,Dobrucalı A,Tuncer M,Bal K,Yurdakul İ,Uzunismail H,Oktay E. Ülseratif kolitin sigara içimi ile ilişkisi varmı? 14.Ulusal gastroenteroloji Kongresi 1997 Mersin, 28 Eylül-3 Ekim(poster).P:227.

50-Çurgunlu A,Ceylan B,Bagatur N,Çelik A,Dobrucalı A,Tuncer M,Bal K,Yurdakul İ,Uzunismail H, Oktay E. Ülseratif kolit aktivasyonu mevsimsel ilişki gösterirmi? 14.Ulusal gastroenteroloji Kongresi 1997 Mersin, 28 Eylül-3 Ekim(poster).P:228.

51-Canbakan B,Dobrucalı A,İlkova F, Çelik A,Bal K, Tuncer M, Yurdakul İ,Oktay E. Cag A pozitif Helikobakter pilori infeksiyonunun saptanmasında serum spesifik Ig A ve Ig G antikor seviyesi ölçümünün tanıdaki yeri. 14.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 1998,İstanbul, 12-16 Eylül (sözlü bildiri).S:24.

52-Dobrucalı A,Tuncer M,Bal K,İlkova F, Çelik A,Uzunismail H,Yurdakul İ,Ergun O. Pnömatik dilatasyonla tedavi edilen akalazyalı hastalarda uzun süreli takip sonuçları. 14.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 1998,İstanbul,12-16 Eylül(sözlü bildiri).S:53.

53-Dobrucalı A, Canbakan B,İlkova F,Çelik A,Bal K,Tuncer M,Uzunismail H,Yurdakul İ,Oktay E. Nutcracker özefaguslu olgularımız. 14.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 1988,Istanbul,12-16 Eylül(poster).P:93.

54-Dobrucalı A,Canbakan B,bagtur N,Uzunismail H, Eralp Y, Akün E, Göksel S,Yurdakul İ, Oktay E. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi gastroenteroloji Kliniği 1995-1998 Helikobakter pilori eradikasyon metaanalizi. 15.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 1998,Istanbul,12-16 Eylül(poster). P:141.

55-Canbakan B,Dobrucalı A,Çelik A,İlkova F,Bal K,Tuncer M,Uzunismail H,Yurdakul İ,Oktay E. Helikobakter pilori eradikasyonunda mukolitik ajan etkinliği. 15.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 1998,Istanbul,12-16 Eylül(poster).P:142.

56-Canbakan B,Dobrucalı A,Çelik A,Bal K,Uzunismail H, Oktay E. Ranitidin-Bizmut sitrat + Klaritromisin ve omeprazol + Klaritromisin kombinasyonlarının ard ada kullanımında helikobakter pilori eradikasyonu. 15.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 1998,Istanbul,12-16 Eylül (poster).P:143.

57-Bal K,İlkova F,Çelik A,Dobrucalı A,Tuncer M,Uzunismail H,Yurdakul İ,Oktay E. Alkalen reflü gastritde helikobakter pilori sıklığı. 15.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 1998, Istanbul, 12-16 Eylül(poster).P:157.

58-Çelik A,Dobrucalı A,Doğansoy G*,Canbakan B,İlkova F,Tuncer M,Yurdakul İ,Uzunismail H,Oktay E.Helikobakter pilori saptamada C13 üre soluk testi;histolojik yöntemle karşılaştırılması. 15. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 1998,Istanbul, 12-16 Eylül(poster).P:165. [(*) Patoloji anabilim dalı]

59-Çelik A,Canbakan B,İlkova F,Er T,Dobrucalı A,Bal K,Tuncer M,Yurdakul İ,Uzunismail H, Oktay E. Mide suyu üre/kan üre oranı. Helikobakter pilori teşhisi için tanı değeri? 15.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 1998,Istanbul,12-16 Eylül(poster).P:166.

60-Çelik A,Pişiriciler R*,İlkova F,Canbakan B,Dobrucalı A,Karakaya Z*,Tuncer M,Bal K,Yurdakul İ,Uzunismail H,Oktay E. Mide suyunda Giemsa ile sitolojik olarak helicobacter pylori aranması duyarlı bir yöntem olabilirmi? 15.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 1998 İstanbul,12-16 Eylül(poster).P:167.[(*) Mikrobiyoloji anabilim dalı]

61-Tuncer M,İlkova F,Bal K,Dobrucalı A,Çelik A,Uzunismail H,Yurdakul İ,Oktay E. Laparoskopik kolesistektomi öncesi ERCP. 15.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 1998 İstanbul, 12-16 Eylül(poster).P:420.

62-Canbakan B,Dobrucalı A,Çelik A,V.Tahan,S.Göksel,K.Bal,F.İlkova,M.Tuncer,H.Uzunismail, İ.Yurdakul, E.Oktay,N.Hekim,G.Dündar. Cag A + ve – Helicobacter pylori enfeksiyonunda gastrit lokalizasyonu ve gastroözofageal reflu insidansı. 16. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 1999 Antalya,10-15 Eylül(poster).P:110.

63- Canbakan B,Dobrucalı A,Oktay E,Döventaş A*, Hekim N*,Doğusoy G**,Dirican A***, Çelik A, Bal K,İlkova F,Tuncer M,Uzunismail H,Yurdakul İ. Ülseratif kolitli hastalarda serbest oksijen radikal düzeyinin prognostik önemi.16. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 1999 Antalya 10-15 Eylül (poster).P:168. [(*) Biyofizik anabilim dalı,(**) Patoloji anabilim dalı,(***) Biyoistatistik anabilim dalı]

64- Canbakan B,Dobrucalı A,Pamuk G,Demir M,Pamuk Ö,Hekim N*,Dirican A*,Çelik A,Bal K,İlkova F,Tuncer M,Uzunismail H,Yurdakul İ,Oktay E. Kronik karaciğer hastalığının kemik metabolizması üzerine etkisi. 16.UGH,1999 Antalya(poster).P:302.

[(*) Biyofizik anabilim dalı,(**) Biyoistatistik anabilim dalı]

65-Canbakan B,Dobrucalı A,Pamuk G,Demir M,Pamuk Ö,Döventaş A,Dirican A*, Çelik A,Bal K,İlkova F,Tuncer M,Uzunismail H,Yurdakul İ,Oktay E. Kronik karaciğer hastalığına bağlı osteoporoz insidansının saptanmasında radyolojik bulgular. 16.UGH, 1999 Antalya(poster).P:305. [(*) Biyoistatistik anabilim dalı]

66- Pamuk G,Pamuk Ö,Canbakan B,Dobrucalı A,Oktay E. Karaciğer sirozunda serum lipid düzeyleri ve Child-Pugh sınıflandırmasıyla ilişkisi. 16.UGH,1999 Antalya(poster).P:366.

67- Çurgunlu A,Ceylan B,Çelik A,İlkova F,Dobrucalı A,Bal K,Tuncer M,Yurdakul İ, Uzunismail H,Oktay E. Ülseratif kolit nüksünde toksin A + clostridium difficili rolü. 16.UGH, 1999 Antalya(sözlü bildiri).S:365.

68- Dobrucalı A,Ayata E,Bal K,Erzin Y,Göksel S,Özbay G,Yurdakul İ.Menetrier hastalığı: Ülseratif kolit ve primer sklerozan kolanjit ile birlikte literatürde ilk olgu. 20’th National Gastroenterology Week 2003 İzmir (poster). ID:241.

69- Bal K,Erzin Y,Dobrucalı A,Ayata E,Yurdakul İ. Aktif ülseratif pankolit eşliğinde Coombs pozitif otoimmun hemolitik anemi; İatrojenik mi, ekstraintestinall bir manifestasyon mu. National Gastroenterology Week 2003 İzmir (poster). ID:170.

70- Dobrucalı A,Yiğitbaşı R,Erzin Y,Sunamak O,Yakar H,Polat E. Ender görülen bir kolestaz nedeni, Fasciola hepatica enfestasyonu; Olgu sunumu. 21’th National Gastroenterology week 2004 Antalya (poster). ID: 484.

71-Erzin Y, Altun S,Dobrucalı A,Aslan M. Helicobacter pylori enfeksiyonunun inisyal tanısında iki farklı dışkı antijen testinin karşılaştırılması. 21’th National Gastroenterology week 2004 Antalya (poster). ID: 479.

72-Erzin Y, Altun S, Dobrucalı A,Aslan M,Erdamar S. Nonülser dispepsili hastalarımızda Hp enfeksiyonunun inisyal tanısı ve eradikasyon takibinde iki farklı dışkı antijen testinin karşılaştırılması. 21’th National Gastroenterology week 2004 Antalya r (poster). ID: 502

73-Erzin Y, Coşgun S,Dobrucalı A,Taşyürekli M,Erdamar S,Tuncer M. Komplike granülomatöz kolitle birliktelik gösteren ve infliximab tedavisine dramatik yanıt veren Hermansky-Pudlak sendromu; Bir olgu sunumu. 21’th National Gastroenterology week 2004 Antalya (poster). ID: 474

75-Erzin Y, Ayata E,Çelik A,Dobrucalı A,Tuncer M,Bal K,Uzunismail H,Yurdakul İ. İBH olgularımızda PSC sıklığı. 21’th National Gastroenterology week 2004 Antalya (poster). ID: 487.

76-Tuncer M, Dobrucalı A, Baysal B,Coşkum M,Yurdakul İ. Özofagus alt uç ve kardia malign stenozlarının palyatif tedavisinde kapsız ve kaplı stentlerin karşılaştırılması. 24’th National Gastroenterology week 2007 Nevşehir (Poster) TPS-2

77- Tuncer M, Coşkun M, Dobrucalı A, İ. Özofagus. Soliter ülser sendromlu değerlendirilmesi. 24’th National Gastroenterology week 2007 Nevşehir (Poster) PS:84

78-Çağlar E,Uğurlu S,Dobrucalı A. Çölyak hastalarında oroantikor sıklığı. 25’th National Gastroenterology week 2008 Adana (Poster) PS:54

79-Yıldırım M,Altıparmak R,Aydemir E,Demirkıran O,Dobrucalı A,Gazioğlu E,Öztürk R,Sever L,Seymen H,Şahinler İ,Yanardağ H,Oral C. Sürekli tıp eğitimi etkinliklerinde Cerrahpaşa deneyimi. 12 yılda yapılan 62 sempozyumun değerlendirilmesi. 5.Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi 2008 İzmir (Sözlü bildiri) A2-13.

80-Baysal B,Dobrucalı A,Hatemi İ,Çelik A,Tuncer M,Bal K,Uzunismail H,Yurdakul İ. 38 yıllık özofagogastroduodenoskopi sonuçlarımız. 46666 vakanın değerlendirilmesi. 26’th National Gastroenterology week 2009 Ankara (Sözlü bildiri) S8

81- Çağlar E,Dobrucalı A. Malign özofagus stenoz ve fistüllerinin palyasyonu. Floroskopi eşliğinde stent yerleştirilen hastaların retrospektif değerlendirilmesi. 26’th National Gastroenterology week 2009 Ankara (Poster) P41.

82- Tuncer M,Canbakan B,Dobrucalı A,Şentürk H,Yurdakul İ. Sfinkter Oddi disfonksiyonunda manometrisiz endoskopik sfinkterotominin yeri. 26’th National Gastroenterology week 2009 Ankara (Poster) P43.

84-Tuncer M,Canbakan B,Dobrucalı A,Şentürk H,Yurdakul İ. Üst GİS kanamaları gastrik malignitelerin ilk başvuru nedeni olabilir. 26’th National Gastroenterology week 2009 Ankara (Poster) P225

85- Coşkun M, Ozdemir S, Baysal B, Hatemi H,Dobrucalı A, Bal K, Sonsuz A,Tuncer M,Senturk H,Ozbay G,Yurdakul İ.Risk factors for hepatocellular carcinomaİ The experience of a single center in Istanbul, Turkey. X11 International Euroasian Congress of  Surgery and Gastroenterology, Bacu, October 2011.;pp 115,(poster).

86- Bal K, Dobrucalı A, Çağlar E. Gastric bannool to treat obesity; filled with air or fluid. 29’th National Gastroenterology week 2012 Antalya (Poster) P116

87-Çağlar E, Erdamar S,Dobrucalı A. Gaströözofagial reflü şikayeyi nedeniyle üst gastrointestinal endoskopik incelemesi yapılan hastalarda eozinofilik özofajit sıklığı. 29’th National Gastroenterology week 2012 Antalya (Poster) P269

88- Göksu A,Çağlar E,Dobrucalı A. Gastroenteroloji polikliniğine dispeptik şikayetlerle başvuran hastaların demografik özelliklerinin ve endoskopik görüntülerinin karşılaştırılması. 29’th National Gastroenterology week 2012 Antalya (Poster) P272.

 ULUSLARARASI YAYINLAR

MAKALELER

1- Dobrucali A,Hulagu S,Altın M,Dinc İ.Cholelithiasis in cirrhotic patients from Turkey. Dig Dis Sci 1993;2:444-5.(Letter)

2- Altın M,Dobrucali A,Tuncer M,Ozbal A*,Oktay E,Bal K,Dinc İ. Endoscopic diagnosis of retained surgical sponge following intra-abdominal surgery.Endoscopy 1995;27:467. [(*) Department of Surgery] (Case report)

3- Dobrucali A,Tuncer M,Eralp Y,Goksel S,Altın M,Dinc İ. One day high dose combined therapy of Helicobacter pylori infection.Dig Dis Sci 1997;46(10):2169-70. (Letter)

4- Dobrucalı A,Canbakan B,Bagatur N,Uzunismail H,Eralp Y,Akun E,Goksel S*,Yurdakul İ,Oktay E. Meta analysis of the efficiacy of different therapy regimens in eradicating Helicobacter pylori (in German) Wien Med Wschr. 1998;148:464-468.

5-Tahan V, Dobrucalı A, Canbakan B,Hamzaoglu I*,Bıyıklı M,Dogusoy G**,Mert A***,Furth E****. Cytomegalovirus infection of the gastrointestinal tract of multiple ulcers and strictures, causing obstruction in a patient with common variable immunodeficiency syndrome. Dig Dis Sci 2000;45(9):1781-1785. [Departments of Surgery(*),Pathology(**) and Infectious disease(***) and Pathology department of University of Pennsylvania, Pittsburgh(****)] (Case report) Wschr 1998;148(20):464-468. [(*) Department of Pathology]

6- Canbakan B,Dobrucalı A,Celik A,Tahan V,Goksel S*,Tuncer M,Uzunismail H,Yurdakul İ, Oktay E,Hekim N**,Dundar G**. Gastritis location and GERD incidence in patients with CagA + Helicobacter pylori infection. Wien Med Wschr. 2000; 150(5):91-93. (Article) [Departments of pathology(*) and biochemistry(**)]

7-Orlando RC, Dobrucali A. Gastroesophageal reflux disease. In: Atlas of Esophageal Diseases. 2nd edition, Ed: Feldman MOrlando RC. Current Science Group,Philadelphia,2002, pp:91-116.

(Kitapta bölüm yazarlığı)

9- Dobrucali A*, Tobey NA*,Awayda MS*,Argote C,Abdulnour-Nakhoul S*,Shao W*,Orlando RC*. Physiological and morphological effects of alendronate on rabbit esophageal epithelium.Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 2002;283:576-586. [(*) Tulane University School of medicine,Departments of Gastroenterology(*) and Physiology (**)]

10- Karahasanoglu T*,Altinli E*,Hamzaoglu I*,Aydogan F*,Dobrucali A**. Is Intraluminal Clip Application an appropriate treatment for ıatrogenic gastric perforation? Eur Surg Res.2003;35:383-387.[Departments of Surgery (*)and Gastroenterology(**)

11- Tobey NA*, Hosseini SS**, Argote C*, Dobrucali A*, Awayda M***, Orlando RC*. Dilated intercellular spaces and shunt permeability in nonerosive acid-damaged esophageal epithelium. Am J Gastroenterol 2004; [(*) Tulane University School of medicine,Departments of Gastroenterology(*),pathology (**) and Physiology (***)]

12- Dobrucali A, Erzin Y, Tuncer M, DiricanA. Long term results of graded pneumatic dilatation under endoscopic guidance in patients with primary esophageal achalasia.World J Gastroenterol. 2004 Nov 15;10(22):3322-7.

13- Dobrucali A, Yigitbasi R, Erzin Y,Sunamak O,Yakar H,Polat E. Fasciola hepatica as a very rare cause of extrahepatic cholestasis (Case report). World J Gastroenterol. 2004 Oct 15;10(20):3076-7.

14- Dobrucali A, Baca B. Is it a reliable procedure to aplly metallic clips for perforation due to EMR in the stomach? (Letter) Gastrointest Endosc. 2004 Oct;60(4):669-70;

15- Erzin Y, Altun S, Dobrucali A, Aslan M,Erdamar S,Dirican A,Kocazeybek B. Comparison of two different stool antigen test for the primary diagnosis of helicobacter pylori infection in Turkish patients with dyspepsia. Helicobacter 2004;9(6):657-662.

16- Erzin Y, Altun S, Dobrucali A, Aslan M,Erdamar S,Dirican A,Kocazeybek B. Evaluation of two enzyme immunoassay for detecting Helicobacter pylori in stool specimens of dyspeptic patients after eradication therapy. J Med Microbiol 2005;54:1-4.

17- Erzin Y, Coşkun S,DobrucaliA,Tasyurekli M, Erdamar S,Tuncer M. Complicated granulomatous colitis in a patient with Hermansky-Pudlak syndrome, successfully treated with infliximab. Acta Gastroenterologica Belgica 2006;69(2):213-216

18- Erzin Y, Koksal V,Altun S, Dobrucali A,Aslan M,Drican A,Kocazeybek B. Prevalence of Helicobacter pylori Vac A,Cag A,Cag E,iceA,BabA2 genotypes and correlation with clinical outcome in Turkish patients with dyspepsia. Helicobacter. 2006 Dec;11(6):574-80.

19- Erzin Y, Altun S, Dobrucali A, Aslan M, Erdamar S, Dirican U, Tuncer M, Bekir Kocazeybek.Analysis of serum antibody profile against H pylori VacA and CagA antigens in Turkish patients with duodenal ulcer disease. World J Gastroenterol. 2006 Nov 14;12(42):6869-73.

20- Dobrucali A. Clinical and endoscopic assessment of GERD. EAGE Postgraduate Course 2007, May, 28-33.

21- Hatemi İ, Caglar E ,Dobrucali A. Menetrier disease coexisting with ulcerative colitis and sclerosing cholangitis. Dig Liv Dis 2008 Feb

22- Erzin Y, Koksal V,Altun S, Dobrucali A, Aslan M,Erdamar S,Goksel S,Drican A,Kocazeybek B. Role of IL-1b and IL-1RN polymorphism in clinical outcomes in Helicobacter pylori positive Turkish patients with dyspepsia. J Gastroenteol 2008;43:705-710

23-Altug O, Dobrucali A, Orlando RC. Critical pH level of lye (NaOH) for esophageal injury. Dig Dis Sci 2009;54:980-987.

24-Caglar E, Ugurlu S, Ozenoglu A, Can G, Kadioglu P, Dobrucali A. Autoantibody frequency in celiac disease. Clinics.2009;64(12):1195-200.

25-Hatemi İ,Göksu A,DobrucaliA. Mesalazine induced drug fever.J Gastrointestin Liver Dis. 2010 Jun;19(2):222-3.

26-Hatemi Aİ,Senates E,Dobrucali A,Goksel S. Collagenous colitis: a retrospective survey of patients with chronic diarrhea. Hepatogastroenterology 2011;112:1963-7.

27-Dobrucali A, Caglar E. Palliation of malignant esophageal obstruction and fistulas with self expandable metallic stents. World J Gastroenterol 2010;16(45):5739-45.

28-Sisman G, Dobrucali A. A strange looking face in the stomach. Netherlans J Med 2012;70:322-23.

29-Ercelep B O, Caglar E, Dobrucali A. The prevalence of gastroesophageal reflux disease among hospital employees.Disease of the Esophagus  2012;

30-Caglar E,Karismaz K,Dobrucali A. A case of esosinophilic gastroenteritis mimicking gastric lymhoma associated with pancreatitis due to duodenal involvement. TJG 2012;23:585-89.

31-Caglar E, Bal K, Dobrucali A. Gastric balloon  to treat obesity: filled with  air or fluid . Dig Endosc 2013;25:502-7.

32-Sisman G, Sadri S, Batur S, Dobrucali A. Collagenous colitis and ileitis under treatment with duloxetin. Acta Gastroenterol Belg. 2012 Dec;75(4):458-9.

33- Caglar E, Dobrucali A. Self expandable metallic stent placement in the palliative treatment of malignant obstruction of gastric outlet and duodenum. Clin Endosc 2013;46:59-64.

34- Caglar E, Baysal B, Dobrucali A. The changing pattern of upper gastrointestinal disorders by endoscopy: Data of the last years. Diagnostic and Therapeutic Endoscopy 2014; Article ID: 262638.

35- Köroglu E, Canbakab B, Kadri A,HatemiI,Tuncer M,Dobrucalı A, Sonsuz A,Gultepe I,Senturk H.ole of oxidative stress and insulin resistance in disease severity of non-alcoholic fatty liver disease liver. Turkish J Gastroenterol 2016;27(4):361-366.

36- Caglar E,Hatipoglu E,Atasoy D,Niyazioglu M,Caglar S,Tuncer M,Dobrucali A,Kadioglu P. Longer Caecum insertion time and more inadequate colonic preparation in patients with acromegaly: is a different colonoscopy preparation needed? Acta Endocrinologica 20017.

37- Demir N, Yuruyen M, Atay K, Yavuzer H, Hatemi İ, Doventas A, Erdincler DS,  Dobrucalı  A Prevalence of fecal incontinence and associated risk factors in elderly outpatients: a cross-sectional study.Aging Clin Exp Res DOI 10.1007/s40520-017-0723-x, Jan 2017.

38-Kadri Atay, Billur Canbakan, Ozkan Alan, Emine Koroglu, Ibrahim Hatemi, Nuray Kepil, Ahmet
Dobrucali, Mustafa Canbakan, Murat Tuncer, Abdullah Sonsuz, Hakan Senturk.Evaluation of non-invasive diagnostic methods as indicators of fibrosis in patients with nonalcoholic fatty liver disease.Biomedical Research 2017; 28 (2): 565-570

KONGRE BİLDİRİLERİ

1-Dobrucali A,Altin M,Goksel S,Sander E,Tuncer M,Bal K,Savli H,Karabulut L,Uzunismail H,Yurdakul I,Oktay E,Dinc I. Somatostatin effectively prevents colonic mucosal damage in acetic acid induced colitis. 2’nd UEGW, Barcelona ,July19-24, 1993 (poster),A:137.

2-Altin M,Dobrucali A,Sonsuz A,Tuncer M,Sander E,Bal K,Savli H,Karabulut L,Uzunismail H,Yurdakul I,Oktay E,Dinc I. Effect of oral erythromycin on gallbladder emptying in diabetic patients with autonomic neuropathy. 2’nd UEGW, Barcelona ,July 19-24, 1993 (poster),A:215.

3-Tuncer M,Dobrucali A,Altin M,Hulagu S,Sander E,Goksel S,Dinc I. Endoscopic removal of Brunner’s gland adenoma and gastric polyps. 3’rd UEGW, Oslo ,June 25-29,1994 (poster),A:1283.

4-Dobrucali A,Tuncer M,Sander E,Bal K,Uzunismail H,Altin M,Yurdakul I,Oktay E,Dinc I.Tumor necrosis factor alpha in stol as a marker of intestinal inflammation.3’rd UEGW, Oslo, June 25-29, 1994 (poster),A:1377.

5-Dobrucali A,Tuncer M,Altin M,Sander E,Bal K,Uzunismail H,Yurdakul I,Oktay E,Dinc I. Serum gastrin levels before and after treatment of Helicobacter pylori infection. 3’rd UEGW, Oslo, June 25-29, 1994 (poster),A:1283.

6-Dobrucali A,Tuncer M,Bal K,Uzunismail H,Yurdakul I,Altin M,Oktay E,Dinc I. One day high dose combined therapy of Helicobacter pylori infection. 4’th UEGW 1995,Berlin, September 17-21 (poster),Gut 1995;37:suppl 2:241 (Abstr).

7-Hamsioglu F,Bagatur N,Dobrucali A,Celik A,Davutoglu C,Tuncer M,Yurdakul I,Uzunismail H,Oktay E. Sodium cromoglycate in the treatment of eosinophilic colitis.5’th UEGW, Paris November 2-6 ,1996, A30.(poster),Gut 1996;3:39.

8-Tuncer M,Dobrucali A,Yurdakul I,Davutoglu C,Bagatur N,Hamsioglu F,Celik A,Oktay E. Comparison of intravenous famotidine and ranitidine in suppressing gastric acid secretion in reflux esophagitis and duodenal ulcer bleeding. 5’th UEGW,Paris, November 2-6, 1996(poster), A:48,Gut 1996;3;39,.

9-Bagatur N,Celik A,Davutoglu C,Dobrucali A,Hamsioglu F,Bal K,Tuncer M,Goksel S*,Dirican A**,Yurdakul İ,Uzunismail H,Oktay E. Relation of Helicobacter pylori with MALT in patients with ulcer and non-ulcer dyspepsia.5’th UEGW,Paris, November 2-6 ,1996 (poster),Gut 1996;3:39,A:65. [Departments of Pathology(*) and Bioistatistic(**)]

10-Dobrucali A,Sonmezoglu K,Tuncer M,Hamsioglu F,Celik A,Cansız T,Bal K,Uzunismail H,Onsel Ç,Yurdakul I,Oktay E,Dinc I. Is the Tc-99m HMPAO lebelled leukocyte scintigraphy a reliable method for assesment of disease activity and localisation in patients with ulcerative colitis? 5’th UEGW,Paris, November 2-6 ,1996 (poster),Gut 1996;3:39,A:79.

11-Dobrucali A,Bagatur N,Tuncer M,Hamsioglu F,Celik A,Goksel S,Bal K,Uzunismail H,Oktay E,Dinc I. Comparison of the effect of omeprazole,klarithromycin and metronidazole combinations in different two doses of one week therapy of helicobacter pylori infection. 5’th UEGW Paris,November 2-6,1996(poster),Gut 1996;3:39,A:141.

12-Tuncer M,Uras C*,Dobrucali A,Yurdakul I,Hamsioglu F,Celik A,Tuncer S,Bagatur N,Oktay E. Prevalence of Helicobacter pylori infection in subtotal gastrectomy and vagotomy.5’th UEGW, Paris, November 2-6,1996 (poster), Gut 1996;3:39,A:163. [Department of Surgery]

13-Hamsioglu F,Dobrucali A,Bagatur N,Celik A,Tuncer M,Bal K,Uzunismail H,Yurdakul I,Oktay E. Leukergy in inflammatory bowel disease; a test in the assesment of disease activity. 5’th UEGW,Paris,November 2-6,1996 (poster), Gut 1996;3:39,A:240.

14-Ozguroglu M*,Dobrucali A,Demir G*,Demirelli F*. Role of serum tumor marker and endoscopic imaging methods of in follow up of operabl gastrointestinal cancers. 10’th International Med. Cong. Antalya, October 20-25,1996 (Oral presentation). [ Department of Oncology(*) ]

15-Dobrucali A,Tuncer M,Davudoglu C,Celik A,Bagatur N,Bal K,Senturk H,Uzunismail H,Yurdakul E,Oktay E. Our experience in endoscopic variceal ligation; A preliminary study.6’th UEGW,Bırmingham, October 18-23,1997 (poster),A:583.

16-Dobrucali A,Tuncer M,Altin M,Celik A,Bal K,Uzunismail H,Yurdakul I,Oktay E. Long term results of pneumatic dilatation in achalasia. 11’th World Congress of Gastroenterology ,Vienna, September 6-11,1998(poster), Digestion 1998;59:613.ExhB4243.

17- Dobrucali A,Canbakan B,Bagatur N,Uzunismail H,Eralp Y,Akun E,Goksel S,Yurdakul I,Oktay E. Meta analysis of the efficacy of different therapy regimens in eradicating Helicobacter pylori. 11’th World Congress of Gastroenterology, Vienna,September 6-11,1998 (poster), Digestion 1998;59:752. A:395

18-Ongoren S*,Tahan V*,Ozaras R*, Dobrucalı A,Onay H*,Kirkali Z*,Numan F*,Aydin Y*. Hereditary telangiectasia manifested as recurrent gastrointestinal bleeding for 12 years;a case report. 15’th International congress on thrombosis, ,Antalya October 16-21,1998 (Oral presenta tion), Haemostasis 1998;28:Suppl-2,A:351.

19-Dobrucali A,Canbakan B,Celik A, Tahan V,Goksel S,Tuncer M,Uzunismail H,Oktay E. Gastritis location and GERD prevalance in patients with CagA + Helicobacter pylori infection. Second International Workshop on Helicobacter pylori, Hong Kong, April 24-25,1999 (Oral presentation)

20-Canbakan B, Dobrucali A,Celik A,Tahan V,Goksel S, Tuncer M,Uzunismail H,Yurdakul I, Oktay E,Hekim N,Dundar G. Gastritis location and GERD incidence in patients with Cag A+ Helicobacter pylori infection. 7’th UEGW, Rome, 11-14 November 1999 (Oral presentation).

21- Sonmezoglu K,Ozlem O,Yuce Z,Nisli C,Dobrucali A,Celik A,Uslu I. The effect of presence of esophagitis and Helicobacter pylori infection to the gastric emptying time. Europ J Nucl Med 2001,28(8):P641 Suppl. Aug

22-Dobrucali A, Hosseini SS*,Tobey NA*,Abdulnour S*,Orlando R*. Alendronate increases ion transport in rabbit esophageal epithelium. Digestive Disease Week, Atlanta,May 20-23, 2001.A:1267 (Poster) [(*)Tulane University School of Medicine]

23- Tobey NA* Dobrucali A, Hosseini SS*,Orlando R*. Paracellular permeability in heathy and acid damaged rabbit esophageal epithelium. Digestive Disease Week, Atlanta,May 20-23, 2002.A:1267 (Distinctive poster) [(*)Tulane University School of Medicine]

SCI kapsamındaki dergilerde  hakemlikler

1- Paper # APT-0233-2003

Title: Diagnosis of H pylori infection with a novel enzyme immunossay based on

circulating antigen detection in serum

Journal name: Alimentary Pharmacology & Therapeutics

2- Paper # JGH-00349-2003

Title: Mucosal irritative and healing impairment action of risedronate in rat stomachs-

comparison with alendronate.

Journal name: Journal of Gastroenterology and hepatology

3- Paper # JGH- 00398-2004

Title: A modified technique of high resolution ultrasonography of the normal cervical

esophagus.

Journal name: Journal of Gastroenterology and hepatology

4- Paper # APT-0395-2005

Title: DNA sequences and proteic antigens of helicobacter pylori in cholecysyic bile and

tissue of patients with gallstones

Jornal name: Alimentary Pharmacology & Therapeutics

5- Paper # (200411MCT-RCT- 137728-B)

Title : A Randomized comparison of laparaoscopic myotomy and pneumatic dilation for

Achalasia

Canadian Institutes of Health Research (CIHR) 2004 grant application

6- Paper # JGH- 00741-2005.R1

Title: Pill induced esophagitis within esophageaş diverticulae

Journal name: Alimentary Pharmacology & Therapeutics

7- Paper # APT 01819

Title: Doble stenting of esophagus and airways Double stenting of oesophagus and airways in patients with locally

advanced oesophageal cancer is feasible but is associated to a high mortality”.

Jornal name: Alimentary Pharmacology & Therapeutics

8- Paper # APT 0322-2007

Title: Factors predicting survival in patients with advanced esophageal cancer – a prospective multicenter evaluation

Jornal name: Alimentary Pharmacology & Therapeutics

9- Paper # SLEPT-D-07-00095, entitled: Endoscope-guided Pneumatic Dilatation

of Esophageal Achalasia without Fluoroscopy is Another Safe and Effective Treatment Option: A Report of Taiwan

Jornal name: Surgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques

     Devamı var…

ATIF YAPILAN YAYINLARI

– Dobrucali A*, Tobey NA*,Awayda MS*,Argote C,Abdulnour-Nakhoul S*,Shao W*,Orlando RC*. Physiological and morphological effects of alendronate on rabbit esophageal epithelium.Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 2002;283:576-586. [(*) Tulane University School of medicine,Departments of Gastroenterology(*) and Physiology (**)] [Corresp.author ]

1-Winstead NS,Bulat R. Pill esophagitis. Curr Treat Opt 2004;7:71-76.

Dobrucali A,Tuncer M,Bal K,Uzunismail H,Yurdakul I,Altin M,Oktay E,Dinc I. One day high dose combined therapy of Helicobacter pylori infection. Gut 1995;37:(suppl 2): A240

2-Unge P.Antibiotic treatment of Helicobacter pylori infection. Current Top Microbiolol 1999;241:261-300.

3-Unge P. What other regimens are under investigation to treat Helicbacter pylori infection?. Gastroenterology 1997; 113(6):S131-S148 (Suppl.S Dec.)

4-Wermeille J,Cunningham M,Armenian B et al. Failure of a 1-day high dose quadruple therapy for cure of Helicobacter pylori infection. Aliment Pharm Therap 1999;13(2):173-177.

5-Wermeille J,Zelger G,Cunningham M. The eradication treatments of Helicobacter pylori. Pharm World Sci 1998;20(1):1-17.

6-Penston JG, McColl Kel. Eradication of Helicobacter pylori; an objective assessment of current therapies. Brit J Clin Pharmacol 1997;43(3):223-243.

7-Breslin NP,Omorain C. Peptic ulcer treatment today. Is there a role for maintenance therapy? Ital J Gastroenterol 1997;29(2):116-121.

8- Vãlean S, Petrescu M, Cãtinean A, Chira R, Mircea PA. Pill esophagitis. RomJ Gastroenterol

2005;14:159-63.

9- Awayda M, Bengrine A, Tobey N, Stockand J,Orlando RC. Non-selectıve catıon transport ın esophageal epıthelıa. Am J Physiol Cell Physiol 2003;14:159-163

10- Kanatsu K, Aıhara E, Okayama M, Kato S, Takeuchı K. Mucosal irritative and healing impairment action of risedronate in rat stomachs: Comparison with alendronate Journal of Gastroenterology and Hepatology 2004; 19 512–520.

11- Weijian Shao, Roy C. Orlando, and Mouhamed S. Awayda. Bisphosphonates stimulate an endogenous nonselective cation channel in Xenopus oocytes: potential mechanism of action .Am J Physiol Cell Physiol 2005; 289: 248-256

– NA Tobey, SS Hosseini, CM Argote, AM Dobrucali, MS Awayda, RC Orlando Dilated Intercellular Spaces and Shunt Permeability in Nonerosive Acid-Damaged Esophageal Epithelium The American Journal of Gastroenterology (2004) 99 (1), 13–22.

1- M Cicala1, A Gabbrielli1, S Emerenziani1, M P L Guarino1, M Ribolsi1, R Caviglia1 and G Costamagna2 Effect of endoscopic augmentation of the lower oesophageal sphincter (Gatekeeper reflux repair system) on intraoesophageal dynamic characteristics of acid reflux Gut 2005;54:183-186

2- Renato C , Mentore R, Nicola M, Armando M G, Sara E, Michele PL, Simone C, Fortunéé H, Carla R, Michele C

Dilated Intercellular Spaces of Esophageal Epithelium in Nonerosive Reflux Disease Patients with Physiological Esophageal Acid Exposure The American Journal of Gastroenterology 2005; 100 (3), 543–548.

3- Mıshıma I Adachı K, Arıma N, Amano K, Takashıma T, Morıtanı M, Furuta K, Kınoshıta Y, Prevalence of endoscopically negative and positive gastroesophageal reflux disease in the Japanese .Scandinavian journal of gastroenterology 2005; (40): 1005-1009

4- Awayda MS, Bengrine A, Tobey NA, Stockand JD, Orlando RC Nonselective cation transport in native esophageal epithelia. Am J Physiol cell Physiol 2004; 287(2):395-402.

5- J. Dent Microscopic Esophageal Mucosal Injury in Nonerosive Reflux Disease.  Clinical Gastroenterology and Hepatology, 2006; 5: 4-16

6- N. A. Tobey, C. M. Argote, S. S. Hosseini, and R. C. Orlando. Calcium-switch technique and junctional permeability in native rabbit esophageal epithelium. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 2004; 286:1042-1049

7- Daisuke A, Hiroto M, Shu H, Akimitsu O, Akihiko K, Masato K, Mariko H, Akihito N, Toshoku M, Ryuichi O, Toshifumi O and Nobuhiro S. Altered localization and expression of tight-junction proteins in a rat model with chronic acid reflux esophagitis. Journal of Gastroenterology 2004;40:781-790

8- M Olvera, K Wickramasinghe,R Brynes,X Bu,Y Ma,P Chandrasoma. Ki67 expression in different epithelial types in columnar lined oesophagus indicates varying levels of expanded and aberrant proliferative patterns. Histopathology, 2005;47:132-140.

9- Mogens Bove, Michael Vieth, Frank Dombrowski, Lars Ny, Magnus Ruth,Lars Lundell. Acid Challenge to the Human Esophageal Mucosa: Effects on Epithelial Architecture in Health and Disease Dig Dis Sci 2005;50:1488-1496

10- Ravelli A; Villanacci V, Ruzzenenti N, Grigolato P, Tobanelli P,Klersy,Cne ,Rindi G. Dilated Intercellular Spaces: A Major Morphological Feature of Esophagitis. Journal of Pediatric Gastroenterology & Nutrition. 2006;42(5):510-515

11- D. Vallböhmer, S. R. DeMeester, J. H. Peters, D. S. Oh, H. Kuramochi, D. Shimizu, J. A. Hagen, K. D. Danenberg, P. V. Danenberg, T. R. DeMeester, P. T. Chandrasoma. Cdx-2 expression in squamous and metaplastic columnar epithelia of the esophagus

Diseases of the Esophagus 2006;19 (4): 260–266.

12- R Cavıglıa, M. Rıbolsı, M. Gentıle, C. Rabıttı, S Emerenzıanı, L. Guarıno, T. Petıttı, M. Cıcala. Dilated intercellular spaces and acid reflux at the distal and proximal oesophagus in patients with non-erosive gastro-oesophageal reflux disease Alimentary Pharmacology & Therapeutics 2007; (25): 629–636.

13- Parakrama T. Chandrasoma1 Columnar Lined Esophagus: What it is and what it tells us European Surgery 2006;38: 197-209

14- J. M. Mullin, M. C. Valenzano S. Trembeth. D. Allegretti J. J. Verrecchio, J. D. Schmidt, V. Jain, J. B. Meddings, G. Mercogliano and J. J. Thornton. Transepithelial Leak in Barrett’s Esophagus. Dig Dis Sci 2006;51: 2326-2336

15- N. A. Tobey, C. M. Argote, M. S. Awayda, X. C. Vanegas, and R. C. Orlando. Effect of luminal acidity on the apical cation channel in rabbit esophageal epithelium . Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 2007;292: 796-805.

16- Parakrama C. Pathophysiology of GERD. (Book chapter).Chandrasoma P. Controversies of the cardiac mucosa and Barrett’s oesophagus. Histopathology, 2005;46:361-373

17- Cavıglıa R,. Rıbolsı M.,Gentıle M., Rabıtti C, Emerenzıanı S, Guarıno M, Petıttı T, Cıcala M. Dilated intercellular spaces and acid reflux at the distal and proximal oesophagus in patients with non-erosive gastro-oesophageal reflux disease. Alimentary Pharmacology & Therapeutics 2007; 25:629-636

– Ahmet Dobrucali, Rafet Yigitbasi, Yusuf Erzin, Oguzhan Sunamak, Erdal Polat, Hakan Yakar. Fasciola hepatica infestation as a very rare cause of extrahepatic cholestasis World J Gastroenterol  2004 October 15;10(20):3076-3077

1- C K. Parsak, I. S. Koltas, G. Sakman, E. U. Erkocak, M. Inal . Surgery in Fasciola hepatica Pancreatitis: Report of a Case and Review of Literature. Z Gastroenterol 2007; 45: 313-316

2- Fullerton JK, Vitale M , Vitale GC. Therapeutic Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography for the Treatment of Fasciola hepatica Presenting as Biliary Obstruction. Surgical Innovation 2006;13: 179-182

3- Umacı H, Erkek B, Ayaşlıoğlu E, Erkek E, Ozluk U, Onen N (2006)

Pruritus and intermittent jaundice as clinical clues for Fasciola hepatica infestation

Liver International 2006;26: 752–753.

-Dobrucali A, Baca B. Is it a reliable procedure to aplly metallic clips for perforation due to EMR in the stomach? (Letter) Gastrointest Endosc. 2004 Oct;60(4):669-70;

1- S. Seewald, N. Soehendra Perforation: part and parcel of endoscopic resection?.  Gastrointestinal Endoscopy, 2005; 63: 602-605,

– Erzin Y, Altun S, Dobrucali A, Aslan M,Erdamar S,Dirican A,Kocazeybek B. Comparison of two different stool antigen test for the primary diagnosis of helicobacter pylori infection in Turkish patients with dyspepsia. Helicobacter 2004;9(6):657-662.

1- Karen A. Krogfelt,Philippe L. Diagnosis of Helicobacter pylori Infection. Helicobacter 2005

;10: 5-13

2- Javier PG, Felipe M. Víctor A. Accuracy of Monoclonal Stool Antigen Test for the Diagnosis of H. pylori Infection: A Systematic Review and Meta-Analysis. The American Journal of Gastroenterology, 2006;101: 1921-1930

3- Domınguez J, Forne M,Blanco S, Prat C, Galı N, Latorre I, Vıver J, Ausına V.Comparison of a monoclonal with a polyclonal antibody-based enzyme immunoassay stool test in diagnosing Helicobacter pylori infection before and after eradication therapy. Alimentary Pharmacology & Therapeutics, 2006; 23:1735-1740

4- Robert W. Frenck, Jr, Hanan Mohamed Fathy, May Sherif, Zaynab Mohran, Hanan El Mohammedy, Wagdy Francis, David Rockabrand, Bahaa Ihab Mounir, Patrick Rozmajzl, Henry F. Frierson. Sensitivity and Specificity of Various Tests for the Diagnosis of Helicobacter pylori in Egyptian Children Pediatrics 2006;10:2005-2925

5- Francis M, Philippe L Helicobacter pylori Detection and Antimicrobial Susceptibility Testing Clin. Microbiol. Rev 2007; 20: 280-322

6- Quesada M, Calvet X, Dosal A, Calvet V, Sanfeliu I, Ribera L,Choat T, Fallowfield B, Montserrat A, Puig V, Segura F. Evaluation of Four Different Fecal Tests for Determination of Cure After Helicobacter pylori Treatment. Journal of Clinical Gastroenterology 2006; 40:790-794.

– Canbakan B,Dobrucalı A,Celik A,Tahan V,Goksel S*,Tuncer M,Uzunismail H,Yurdakul İ, Oktay E,Hekim N**,Dundar G**. Gastritis location and GERD incidence in patients with CagA + Helicobacter pylori infection. Wien Med Wschr. 2000; 150(5):91-93. (Article) [Departments of pathology(*) and biochemistry(**)]

1- 徐灿, 金震东 中国人民解放军第二军医大学附属长海医院消化内科,World Chinese Journal of Digestology 2004; 14:679-681

– Dobrucali A,Tuncer M,Eralp Y,Goksel S,Altın M,Dinc İ. One day high dose combined therapy of Helicobacter pylori infection.Dig Dis Sci 1997;46(10):2169-70. (Letter to Editor)

1- Langtry HD,Wilde MI. Omeprazol- A review of ist use in Helicobacter pylori infection,gastroesophageal reflux disease and peptic ulcers induced by NSAIDs. Drugs 1998;56(3):447-486.

2- Wermeılle J, Cunnıngham M, Armenıan B,Zelger G, Burı P, Merkı H,Hadengue A. Failure of a 1-day high-dose quadruple therapy for cure of Helicobacter pylori infection.Alimentary Pharmacology & Therapeutics. 1999;13:173-177

3- Xiao-Hui Huo, Jian-Kun Chu, Xiu-Fen Yang, Jing Wang, Li-Jing Zhang, Jin-Cheng Ma, Jun Yu. Efficacy of one-day quadruple therapy for H pylori infection in Chinese patients. World J Gastroenterol 2006; May 21;12(19):3105-3107

4- Joël W, Georges Z, Michael C The eradication treatments of Helicobacter pylori. Pharmacy World & Science1998;20:1-17

5- Oing Z, Yan P, Lin Z, Shu DX .Comparison of the efficacy of 1-day high-dose quadruple therapy versus 7-day triple therapy for treatment of Helicobacter pylori infection. Chinese Journal of Digestive Diseases 2005;6: 202–205.

6- Boer WA. Quadruple Therapy. In:Clinical Pharmacology and Therapy of Helicobacter pylori Infection. Scarpignato C, Bianchi Porro G (eds). Prog Basic Clin Pharmacol. Updated Reprint. Basel, Karger, 2004, vol 11, pp 247-261

– Tahan V, Dobrucalı A, Canbakan B,Hamzaoglu I*,Bıyıklı M,Dogusoy G**,Mert A***,Furth E****. Cytomegalovirus infection of the gastrointestinal tract of multiple ulcers and strictures, causing obstruction in a patient with common variable immunodeficiency syndrome. Dig Dis Sci 2000;45(9):1781-1785. [Departments of Surgery(*),Pathology(**) and Infectious disease(***) and Pathology department of University of Pennsylvania, Pittsburgh(****)]

1- Maiorana A,Toricelli P,Giusti F,Bellini N. Pseudoneoplastic appearance of cytomegalovirus associated colitis in nonimmuncompromised patients:Report of 2 cases. Clin Infect Dis 2003;37(5):E68-E71

2- Fantry L. Gastrointestinal infections in the immuncompromised host. Curr opin Gastroen 2002;18(1):34-39.

3- Stack E, Washington K, Avant GR, Eisen GM .Cytomegalovirus Enteritis in Common Variable Immunodeficiency. Southern Medical Journal 2004; 97:96-101

4- Telaku S, Tuncer M, Erzin Y, Çelik A, Bal K, Uzunismail H, Yurdakul İ,Oktay E. Dört olgu nedeniyle değişken immün yetersizlik sendromu. Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 2002; 1: 41-45

– Dobrucalı A,Canbakan B,Bagatur N,Uzunismail H,Eralp Y,Akun E,Goksel S*,Yurdakul İ,Oktay E. Meta analysis of the efficiacy of different therapy regimens in eradicating Helicobacter pylori (in German) Wien Med Wschr 1998;148(20):464-468. [(*) Department of Pathology]

1-Bochenek WJ,Peters S,Fraga PD,Wang W,Mack ME,Osato MS. EWradication of Helicobacter pylori by 7-day triple therapy regimens combining pantoprazole with clarithromycin,metronidazole or amoxicillin in patients with peptic ulcer disease: Results two double-blind,randomized studies. Helicobacter 2003;8(6):626-642.

2-Childs SM,Roberts AP,Meineche SV et al. The management of Helicobacter pylori infection in primary care: a systematic review of the literature. Fam Pract 2000;17:S6-S11 (Suppl.2 Aug.)

3-Pagliaro L, D’Amico G,Puleo A. Meta analysis as a source of evidence in gastroenterology: a critical approach. Ital J Gastroenterol 1999;31(8):723-742.

– Erzin Y, Altun S, Dobrucali A, Aslan M,Erdamar S,Dirican A,Kocazeybek B. Evaluation of two enzyme immunoassay for detecting Helicobacter pylori in stool specimens of dyspeptic patients after eradication therapy. J Med Microbiol 2005;54:1-4.

1- Javier PG, Felipe M, Víctor A. Accuracy of Monoclonal Stool Antigen Test for the Diagnosis of H. pylori Infection: A Systematic Review and Meta-Analysis The American Journal of Gastroenterology 2006;8: 1921–1930.

2- Domınguez J, Forne M., Blanco S, Prat C, Galı N, Latorre I,Viver J, Ausına V. Comparison of a monoclonal with a polyclonal antibody-based enzyme immunoassay stool test in diagnosing Helicobacter pylori infection before and after eradication therapy. Alimentary Pharmacology & Therapeutics 2006;23:1735-1740

3- Katarzyna DF, Philippe L, Francis M, Danuta D. Diagnosis of Helicobacter pylori Infection Helicobacter 2006;11: 6–13

– Dobrucali A, Erzin Y, Tuncer M, DiricanA. Long term results of graded pneumatic dilatation under endoscopic guidance in patients with primary esophageal achalasia.World J Gastroenterol. 2004 Nov 15;10(22):3322-7.

1- Lake JM, Wong RK. The management of achalasia – a comparison of different treatment modalitiee. Alimentary Pharmacology & Therapeutics 2006; 24:909-918

2- V.Thomas, K. Harish, K. Sunilkumar. Pneumatic dilation of achalasia cardia under direct endoscopy: the debate continues.  Gastrointestinal Endoscopy 2006; 63: 734-734.

3- 贲门失弛症扩张治疗.Hebei Medical Journal 2005;27:123-123

4- 弭希峰 , 黄子成 , 王木成 , 李水淼. Short-term and long-term effect of pneumatic dilation and botulinum toxin injection in treatment of cardiac achalasia. World Chınese Journal of Dıgestology 2005;13:2159-2161.

5- 朱萱  钟名荣  李弼民  刘志坚  徐萍  喻国花. 贲门失弛缓症内镜下扩张治疗 的临床研究. Chına Journal of Endoscopy 2007;13:193-195,197

Devamı var…

DANIŞMANLIĞINI YAPTIĞI TEZLER

1- Nöropatisi olan,olmayan diabetes mellituslu hastalar ve sağlam kontrollerde özefagus motor fonksiyonlarının incelenmesi . Dr.Can Davutoğlu. Gasstroenteroloji yan dal uzmanlık tezi, İstanbul,1998

2- Karaciğer sirozlu hastalarda helicobacter pylori eradikasyon tedavisinin serum amonyak düzeyine etkisi. Dr.Mithat Bıyıklı. İç Hastalıkları uzmanlık tezi. İstanbul 2000.

3-Çölyak hastalığında otontikor sıklığı.Dr.Erkan Çağlar. İç Hastalıkları uzmanlık tezi.İstanbul 2008

4-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çalışanlarında GÖRH sıklığı ve özellikleri. Dr.Özlem Dağhan Ercelep. İç Hastalıkları uzmanlık tezi.İstanbul 2009.

5-Gastroözofagial reflü hastalığı semptomları ile başvuran hastalarda eozinofilik özofajit sıklığı. Dr.Erkan Çağlar. Gastroenteroloji yan dal  uzmanlık tezi.İstanbul 2012.

6- Dispeptik yakınmalarla başvuran hastalarda üst gastrointestinal endoskopi bulguları. Dr. Aslıhan Göksu İç Hastalıkları uzmanlık tezi.İstanbul 2012.

ALDIĞI BURSLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Lousiana Tulane Universitesi Tıp Fakültesi tarafından verilen iki yıl süreli ( July 1, 2000 – June 30, 2002) ‘Kemal Akdamar Gastroenterology Research Fellowship’ bursu.

Burs direktörü:

Roy C. Orlando, MD,PhD.

Professor of Medicine & Physiology

Chief, Gastroenterology & Hepatology

Tulane University School of Medicine

Section of Gastroenterology and Hepatology

and VA Medical Center.

1430 Tulane Avenue, New Orleans

LA 70112-2699

(504) 5872188 (fax)

(504) 5885329

KONUŞMACI OLARAK KATILDIĞI BİLİMSEL TOPLANTILAR

1- Doç.Dr.Ahmet Dobrucalı. Reflü özofajite medikal yaklaşım. Genel Cerrahi Anabilim Dalı MESEM salonu, 14 Nisan 1997

2- Doç.Dr.Ahmet Dobrucalı. ‘ H.pylori ve gastroözofageal reflü hastalığı.’ Türk Gastroenteroloji Derneği mezuniyet sonrası bilimsel eğitim programı, Armada Otel, 11 Kasım 1998, Istanbul.

3- Doç.Dr.Ahmet Dobrucalı. Akalazyanın kliniği ve etyolojisi. Türk Gastroenteroloji Derneği mezuniyet sonrası bilimsel  eğitim programı, Armada Otel, 11 Şubat 1998, Istanbul.

4- Doç.Dr.Ahmet Dobrucalı. Kronik ishal. Günümüzde İshal Sorunu. Istanbul Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş Derneği, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu, 28 Mayıs 1998, Istanbul

5- Doç.Dr.Ahmet Dobrucalı. Akalazyanın kliniği ve etyoljisi. Türk Gastroenteroloji Derneği mezuniyet sonrası bilimsel eğitim programı, 11 Şubat 1998

6- Doç.Dr.Ahmet Dobrucalı. Helicobacter pylori ve gastroözofagial reflü hastalığı Türk Gastroenteroloji Derneği mezuniyet sonrası bilimsel eğitim programı, 11 Kasım 1998

7- Gastroözofageal reflü-Barrett metaplazisi. Konuşmacılar: E.Quigley, A.Ertan, M.Shaphiro, J.Richter.  Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 12-16 Eylül 1998 Istanbul  Oturum başkanı: Doç.Dr.Ahmet Dobrucali

8- Doç.Dr.Ahmet Dobrucalı. Turkiyede gastrointestinal endoskopinin durumu.  16. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 10-15 Eylül 1999 Antalya

9- Doç. Dr.Ahmet Dobrucalı. Non-ülser dispepsinin fizyopatolojik özellikleri  Türk Gastroenteroloji Derneği mezuniyet sonrası bilimsel eğitim programı, 8 Mart 2000,Istanbul.

10- Doç.Ahmet Dobrucalı . Alendronate and rabbit esophagus. Akdamar Research Fellowship syntific symposiums. Jun 14, 2002 New Orleans.

11- Doç.Dr.Ahmet Dobrucalı. Kolorektal kanser NSAE ilişkisi. Türk Gastroenteroloji Derneği mezuniyet sonrası bilimsel eğitim programı, 18 Aralık 2002 Istanbul.

12- Doç. Dr.Ahmet Dobrucalı. Bu Hastaya Ne Yapmalı? Tartışmalı vaka toplantısı.  Gastroenteroloji Derneği mezuniyet sonrası bilimsel toplantısı 29 Ocak 2003, Istanbul.

13-Doç.Dr.Ahmet Dobrucalı. Achalasia da tanı ve tıbbi tedavi. Genel Cerrahi Anabilim Dalı MESEM salonu, 5 Mayıs 2003

14- Doç.Dr.Ahmet Dobrucalı. Selebi bilinmeyen GİS kanamalarına yaklaşım. XX.Ulusal Gastroenteroloji kongresi. 10-15 Eylül 2003 İzmir.

15- Doç.Dr.Ahmet Dobrucalı. Günümüzde ülseratif kolitin tıbbi tedavisi. Genel Cerrahi Anabilim Dalı MESEM salonu, 5 mayıs 8 Ocak 2004, Istanbul.

16- Doç.Dr.AhmetDobrucalı. Sistemik hastalıklarda GİS bulguları ve GİS hastalıklarında  sistemik bulgular. Gastroenterolojide klinik yaklaşım sempozyumu. 18-19 Mart 2004, Istanbul.

17- Doç.Dr.Ahmet Dobrucalı. Gebelik ve gastrointestinal sistem. Gastroenterolojide klinik yaklaşım sempozyumu. 18-19 Mart 2004, Istanbul.

18- Doç. Dr.Ahmet Dobrucalı. Akut mezenterik iskemi. Türk Gastroenteroloji Derneği mezuniyet sonrası eğitim programı 21 Nisan 2004, Istanbul.

19- Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı. Akut pankreatitte etyoloji. 21.Ulusal Gastroenteroloji kongresi. 31 Ağustos- 5 Eylül 2004, Antalya.

20- Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı. Gizli kanamalar tanısında yaklaşım, kapsül endoskopinin yeri. Türk Gastroenteroloji Derneği mezuniyet sonrası eğitim programı 18 Kasım 2004, Istanbul.

21- Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı. Mide kanserinde pasaj sorunlarına yaklaşım. Mide Tümörleri Sempzyumu 17-18 Aralık 2004, Istanbul.

22- Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Gastroözofagial reflü hastalığının epitelyal yönü. Cerrhapaşa Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı 12 Mart 2005, Istanbul.

23- Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı. Fonksiyonel dispepside tedavi. 2.Hepatogastroenteroloji Kongresi 25-29 Eylül 2005, Antalya.

24- Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı. NSAEİ ve Gastrointestinal sistem.  Türk Gastroenteroloji Derneği mezuniyet sonrası eğitim programı 10 Aralık 2005, Safranbolu.

25- Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı (Moderatör) Gastroenterolojiden seçmeler. Türk Gastroenteroloji Derneği mezuniyet sonrası eğitim programı 22 Mart 2006, Istanbul.

26- Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı . Akalazya tanı ve tedavi seçenekleri XIII.Ulusal Gastroenteroloji kongresi. 4-7 Kasım 2006 Istanbul.

27- Prof.Dr.Ahmet Dobrucali . Üst GİS kanamalarında İV PPİ lerinin kullanımı. 6. Doğu-Güneydoğu Anadolu Hepato-Gastroenteroloji Sempozyumu, 11-12 Mayıs 2007 Şanlıurfa

28- Prof.Dr.Ahmet Dobrucali Clinical and endoscopic assessment of GERD. EAGE Postgraduate Course May 6, 2007, Istanbul

29- Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı ERCP sonrası pankreatit; Önlenmesi ve tedavisi. 4.Hepatogastroenterpoloji Kongresi, 1-5 Eylül 2007, Antalya

30- Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı. Sözlü bildiriler Salon C. Oturum başkanı. XIV.Ulusal Gastroenteroloji kongresi. 16-21 Ekim, 2007,Nevşehir.

31- Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı. Ülseratif kolitte tıbbi tedavi. Cerrahi Gastroenteroloji 31 Ekim-1Kasım 2008, Istanbul

32- Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı. GÖRH da klinik ve endoskopik yaklaşımlar. 20.Türk Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi, 8-10 Haziran 2008, Istanbul

33- Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı. 5.HepatoGastroenteroloji Kongresi. POrtal hypertension (Oturum başkanı) 25-29 Ekim 2008, Antalya.

34- Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı. Barrett Özofagusunda İzlem. 25. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 12-16 Kasım 2008, Adana

35- Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı. Huzursuz Batın Sendromları 4.Genç Yaşam Kongresi 28-31 Mayıs 2009 Kıbrıs

36- Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı. Helikobakter pyloriile ilişkili diğer durumlar. Türk Gastroenteroloji Derneği mezuniyet sonrası eğitim programı 29 Nisan 2009 Istanbul

37- Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı. İBH da klinik gidiş. 6.Hepatogastroenterpoloji Kongresi, 23-27 Eylül 2009, Antalya

38- Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı. Barrett metaplazisi. Oturum başkanı. 26.Ulusal Gastroenteroloji kongresi. 14-18 Ekim 2009 Ankara.

39-Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı. Gastrointestinal kanamalar. Iç  hastalıklarında  aciller. Mezuniyet  sonrası eğitim  sempozyomu. Nisan 2010 Istanbul.

40-Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı.Barrett  metaplazisinde klinik  gidiş  ve tedavi. 11.Türk-Alman Gastroenteroloji Kongresi 7-8  Haziran 2010, Istanbul.

41- Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı. Crohn hastalığının komplikasyonları ve tedavisi. Karadeniz Gastroenteroloji Günleri 18-19 Aralık 2010, Trabzon.

42-Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı. Hyperemesis gravidarum ve gebelikte gastroözofagial reflü.13. Ulusal İç Hastalıkları Günleri, 5-9 Ekim 2011,Antalya.

43- Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı. Pankreatitler. Türk Gastroenteroloji Derneği mezuniyet sonrası eğitim programı (oturum başkanı),  28 Mart 2012, Istanbul.

44-Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı. Endoskopik girişimlerde kanama riski. Türk Gastroenteroloji Derneği mezuniyet sonrası eğitim programı  Nisan 2012, Istanbul.

45- Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı. Ballon occluded retrograd renal artery occlusion in gastric varices. (Konferans, oturum başkanı). 9.Hepatogastroenterpoloji Kongresi, 23-27 Eylül 2012, Kıbrıs .

46- Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı. Özofagusun refrakter darlık ve fistüllerinde endoskopik tedavi. 29.Ulusal Gastroenteroloji kongresi. 21-24 Kasım 2012, Antalya.

47-Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı. Değişik hasta guruplarında gastrointestinal sistem sorunlarına yaklaşım. Türk Gastroenteroloji Derneği mezuniyet sonrası eğitim programı  Ocak 2013 , Istanbul (Moderatör).

48- Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı. Kronik pankreatit 2014.Türk Gastroenteroloji Derneği mezuniyet sonrası eğitim programı  Kasım 2014, Istanbul.

49-Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı. Kapsül endoskopide yeni endikasyonlar. Gastrointestinal endoskopi derneği eğitim toplantısı. Aralık 2015, Istanbul.

50-Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı. Akalazya, kime hangi tedavi. Balon dilatasyonu. 34.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi,2-6 Aralık 2017, Antalya.

51-Prof Dr Ahmet Dobrucalı. Oturum başkanı. Inflamatuar bağırsak hastalığında radyolojik görüntüleme ve ileri endoskopik teknikler. Türk Gastroenteroloji Derneği mezuniyet sonrası eğitim programı  Mart 2018, Istanbul.

52-Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı.Oturum başkanı. 7.IBH okulu Mayıs 2018 Istanbul

53-Prof Dr.Ahmet Dobrucalı. Akut batın.  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2018-2019 İntörn Günleri. 16-18.1.2019, İÜ Cemil Birsel Konferans Salonu, Istanbul.

54-Prof. Dr.Ahmet Dobrucalı. Oturum başkanı. Gastrointestinal Semptomlara Algoritmik Yaklaşım. Türk Gastroenteroloji Derneği mezuniyet sonrası eğitim programı,Ocak 2019 Istanbul.

55-Prof Dr Ahmet Dobrucalı. Oturum başkanı. Sıradışı vakalarla IBH  7.IBH okulu 25-27 Nisan 2019, Istanbul

 

KATILDIĞI BİLİMSEL AKTİVİTELER

– 21. Ulusal Hematoloji Kongresi ve I.Ulusal Kemoterapi Kongresi. 11-14 Ekim 1989 Istanbul.

– 2’nd United European Gastroenterology Week. July 19-24, 1993 Barcelona.

– 10. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi. 3-7 Ekim,1993 Bursa.

– 3’rd United European Gastroenterology Week. June 25-29, 1994 Oslo.

– 11. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi. 6-9 Kasım, 1994 Antalya.

– 4’th United European Gastroenterology Week. September 17-21, 1995 Berlin.

– 12. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi ve II. Türk Japon Gastroenteroloji Günleri. 25-30 Eylul, 1995 İzmir.

– 13. Ulusal Gastroenterooji Kongresi. 8-13 Ekim, 1996 Antalya.

– 5’th United European Gastroenterology Week. November 2-6, 1996 Paris.

– II. Ulusal Hepatoloji Kongresi. 5-7 Haziran, 1997 Istanbul.

– 6’th United European Gastroenterology Week. October 18-23, 1997 Birmingham.

– 14. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. 28 EylÜl- 3 Ekim, 1997 Mersin.

– Digestive Disease Week. May 15-19, 1997 New Orleans.

– 11’th World Congress of Gastroenterology. September 6-11, 1998 Vienna.

– 15. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. 12-16 Eylül, 1998 Istanbul.

– 16. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. 10-15 Eylül, 1999 Antalya.

– 7’th United European Gastroenterology Week. November 11-16, 1999 Rome.

– Digestive Disease Week. May 20-23, 2001 Atlanta.

– Digestive Disease Week. May 17-22, 2002 SanFrancisco.

– 20. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. 10-15 Eylül, 2003 İzmir.

– Digestive Disease Week. May 15-19,2004 New Orleans.

– 21. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. 31 Ağustos-5 Eylül 2004 İzmir.

– 12’th United European Gastroenterology Week, November 12-17, 2004 Praque.

– 13’th World Congress of Gastroenterology, May 12-17, 2005 Montreal.

– 2.Hepatogastroenteroloji Kongresi 25-29 Eylül 2005, Antalya.

– 13’th United European Gastroenterology Week, October 12-17, 2006 Berlin.

– 22. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. 4-7 Kasım 2007, Istanbul.

– EAGE Postgraduate Course May 6, 2007, Istanbul.

-. 4. Hepatogastroenterpoloji Kongresi, 1-5 Eylül 2007, Antalya.

– 24. Ulusal Gastroenteroloji kongresi. 16-21 Ekim, 2007,Nevşehir.

– Cerrahi Gastroenteroloji 31 Ekim-1Kasım 2008, Istanbul.

– 20.Türk Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi, 8-10 Haziran 2008, Istanbul.

– 26 th GEEW, June 22-24, 2008 Brussel, Belgium.

– 5.HepatoGastroenteroloji Kongresi. 25-29 Ekim 2008, Antalya.

– 25. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 12-16 Kasım 2008, Adana.

– 4.Genç Yaşam Kongresi 28-31 Mayıs 2009 Kıbrıs.

– 27 th GEEW, June 18-21, 2009, Brussel, Belgium.

– Türk Gastroenteroloji Derneği mezuniyet sonrası eğitim programı 29 Nisan 2009 Istanbul.

– 6.Hepatogastroenteroloji Kongresi, 23-27 Eylül 2009, Antalya.

– 26.Ulusal Gastroenteroloji kongresi. 14-18 Ekim 2009, Ankara.

-22.Türk-Alman Gastroenteroloji kongresi 7-8 Haziran 2010, Istanbul.

-28 th GEEW, June 20-23, 2010, Brussel, Belgium.

– Karadeniz Gastroenteroloji Günleri 18-19 Aralık 2010, Trabzon.

-29 th GEEW, June 20-22, 2011, Brussel, Belgium.

-14th Annual Course, EUS  live in Amsterdam, June 9-10, 2011, Amsterdam

-13.Ulusal İç Hastalıkları Günleri, 5-9 Ekim 2011,Antalya

– 30 th GEEW, June 20-22, 2012, Brussel, Belgium.

 –  Türk Gastroenteroloji Derneği mezuniyet sonrası eğitim programı  28 Mart 2012,Istanbul.

– Türk Gastroenteroloji Derneği mezuniyet sonrası eğitim programı  Nisan 2012, Istanbul.

– 20’th United European Gastroenterology Week, September  20-24, 2012, Amsterdam.

– 9. Hepatogastroenteroloji Kongresi, 23-27 Eylül 2012, Kıbrıs .

– 29.Ulusal Gastroenteroloji kongresi. 21-24 Kasım 2012, Antalya.

 – 31′ th GEEW, June 19-21, 2013, Brussel, Belgium.

– 32′ th GEEW, June 23-25, 2014, Brussel, Belgium.

– 33′ th GEEW, June 15-17, 2015, Brussel, Belgium.

– Gastro Update Europe 2015, 12-13 June, Budapest.

– Quality in Endoscopy  2015 (ESGE / EASL / ESGAR Symposium), 17-18 November, Budapest

– 18th Düsseldorf International Endoscopy Symposium,11-13 February,2016 Düsseldorf.

-EUS 2016. 20’th International symposium of endoscopic ultrasonography, September 22-24,2016 Budapest

– 34′ th GEEW, June 15-17, 2016, Brussel, Belgium.

– 19’th Düsseldorf International Endoscopy Symposium, 2-4 February 2017, Düsseldorf.

– Quality in Endoscopy IBD & Nutrition, March 31-April 1, Dublin,2017.

-20’th Düsseldorf International Endoscopy Symposium, 1-3 February 2018, Düsseldorf.

-34.Ulusal Gastroenteroloji kongresi, 2-6 Aralık,Antalya.

-36′ th GEEW, June 18-20, 2018, Brussel, Belgium.

-ESGE Days April  19-21, 2018, Budapest

-21’th Düsseldorf International Endoscopy Symposium, 7-9 February 2019, Düsseldorf.

ÜYELİKLER

-European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE)

-International Society for Diseases of the Esophagus (ISDE)

-Türk Tabipler Birliği

-Türk Gastroenteroloji Derneği

-Endoskopi Derneği

-Karaciğer Hastalıkları Arastırma Derneği

VERMEKTE OLDUĞU ÖĞRENCİ VE ASİSTAN DERSLERİ

PEPTIC ULCER DISEASE
PEPTİK ÜLSER HASTALIĞI
GALL STONES
PHYSICAL EXAMINATION OF THE ABDOMEN
KARIN MUAYENESİ
DYSPAHGIA
DİSFAJİLER
SAFRA KESESİ TAŞLARI
SYSTEMIC FINDINS IN GI DISEASE
SİSTEMİK HASTALIKLARDA Gİ BULGULAR
DİSFAJİ VE KALP DIŞI GÖĞÜS AĞRILARI
DYSPHAGIA AND NINCARDIAC CHEST PAIN
IBS
GERD
GASTROÖZOFAGİAL REFLÜ HASTALIĞI
AKALAZYA (TANI VE TEDAVİ)
DIVERTICULAR DISEASE OF THE GIS
ASCITES
GEBELİKTE GIS HASTALIKLARI
GIS ENDOSKOPİSİNDE ENDİKASYONLAR VE KONTRENDİKASYONLAR
HUZURSUZ KARIN
GIS HASTALIKLARINDA KLİNİK VE RADYOLOJİK VAKA ÖRNEKLERİ
ODDİ SFİNKTERİ DİSFONKSİYONU
ÜST GIS E YÖNELİK CERRAHİ GİRİŞİMLERDE BİR İÇ HASTALIKLARI UZMANININ BİLMESİ GEREKENLER
ÖZOFAGUS HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR VE TEDAVİ
SYMPTOMS AND TREATMET OF ESOPHAGEAL DISEASES
ANTİKOAGÜLAN VE ANTİAGREGAN KULLANIMINDA ENDOSKOPİK  GİRİŞİMLERDE KANAMA RİSKİ