Dersler

DERSLER VE SEMİNERLER Akalazya Akut gastrointestinal kanamalarda tanı ve tedavi Akut mesenterik iskemi Akut pankreatitte etyoloji Ampuller tümörler Barsakların vasküler hastalıkları Clinical and diagnostic endoscopic assessment of gastroesophageal reflux disease and complications Crohn hastalığının medikal tedavisi Eozinofilik özofajit Gastrointestinal sistem hastalıklarında sistemik bulgular Gastroözofagial reflü hastalığı ve Helikobakter pilori Gastroözofagial reflü hastalığında endoskopik tedavi yöntemler […]

Devamı

Amiloidoz

Amiloidoz Amiloidoz amorf, suda erimeyen, eozinofilik glikoprotein yapısında bir maddenin (amyloid) vücuttaki değişik dokularda ekstrasellüler aralıkta birikimi sonucunda oluşur. AL (primer amiloidoz- monoklonal gammopati sonuncuda oluşan amiloidoz), AF (familyal amiloidoz- kronik enfeksiyonlar, konnektif doku hastalıkları, FMF vb. hastalıkların seyri sırasında oluşan amiloidoz), AH (hemodializ sonrasında oluşan amiloidoz) ve AN (Familyal nöropati ile birlikte olan amiloidoz) […]

Devamı