Dermatomyozit ve polimyozit (DM, PM)

Dermatomyozit ve polimyozit (DM, PM) DM ve PM esas olarak iskelet kasını etkileyen hastalıklardır fakat her iki hastalıkta da gastrointestinal sistemde motor fonksiyon bozukluğu oluşabilir. Disfaji, heartburn, regürjitasyon, bulantı, erken doyma, dispeptik yakınmalar, bulantı, kusma ve karın ağrısı görülebilir. DM ve PM primer biliyer siroz veya kronik hepatitle birlikte olabilir. Lemfoma, melanoma, meme, over, nasofarenks,mide […]

Devamı