GIST (Gastrointestial sistemin stromal tümörleri)

Sindirim sisteminin stromal tümörleri (GIST- Gastrointestinal Stromal Tumors) Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Gastrointestinal sistemin stromal tümörleri, düz kasdan kaynaklanan tümörler (leyomyoma ve leyomyosarkoma), sinir dokusundan (nöral doku) kaynaklanan tümörler (Schwannoma ve nörofibroma) ve stromal tümörler (GIST) olarak sınıflandırılabilir. GIST ler üst gastrointestinal sistemde mide veya barsak duvarında yerleşim gösteren ( intramural) kitleler şeklinde görülen ve Cajal hücrelerinden […]

Devamı