reflü hastalığının toplumda görülme sıklığı nedir, bu hastalık daha çok kimlerde görülür ?

reflü hastalığının toplumda görülme sıklığı nedir, bu hastalık daha çok kimlerde görülür ? GÖRH oldukça sık görülen bir hastalık olmasına rağmen (Toplumun yaklaşık %20 si) hastaların çoğu basit diyet değişiklikleriyle veya antasitlerle sağladıkları geçici rahatlamalar nedeniyle hekime müracaat etmezler. Bu nedenle klasik olarak GÖRH nın toplumdaki sıklığı bir buzdağına benzetilmiştir. Hekime müracaat eden vakaların tüm […]

Devamı