Romatoid artrit (RA),

Romatoid artrit (RA), RA eklemlerin kronik, ilerleyici ve destrüktif bir hastalığılıdır. Romatoid nodüller, sklerit, plörit, perikardit, splenomegali, nöropati ve vaskülit başlıca sistemik bulgularıdır. Romatoid artritte (RA) en sık görülen gastrointestinal patolojiler hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlara bağlıdır. NSAİ ilaçları kullanan RA li hastaların 1/3 inde üst gastrointestinal sistemde ülser ve erezyonlar oluşurken daha küçük bir bölümünde […]

Devamı