Pankreas Kistleri

PANKREAS KİSTLERİ Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı   Görüntüleme yöntemlerindeki ilerlemeler pankreas kistlerinin gidererek artan bir sıklıkla görülmesine yol açmıştır. Pankreasın kistik tümörleri tüm pankreas tümörlerinin %10’unu oluşturur. İyi huylu (benign) veya kötü huylu (malign) olabilirler. US (Ultrasonografi), BT (bilgisayarlı tomografi) veya MRI (Manyetik rezonans inceleme) ile karın görüntülemesi yapılan her 100.000 kişiden 5’ inde pankreas kistine rastlanır. […]

Devamı