Hastalıklar

Anoreksia nervoza nasıl tedavi edilir ?

Tedavide amaç normal beslenme alışkanlığının oluşturulması, vücut ağırlığının makul seviyeye çıkarılması ve bozulan vücut işlevlerinin düzelmesinin sağlamasıdır. Tedavi öncesinde kan ve idrar tahlilleri yapılarak   vücutta oluşmuş olabilecek zararın şiddetinin anlaşılması amaçlanır. AN hastanın tedavisi psikiatrist ve gastroenteroloğun birlikte çalışmasıyla gerçekleştirilmelidir.   Bazı vakalarda hastalık diğerlerinden daha şiddetli seyredebilir ve tedaviye yanıt alınması uzun sürebilir. Bu durum AN yı bir hastalık olarak görmeyen, tedavi olmak istemeyen ve kilo alma konusunda fazla endişeye sahip hastalarda daha belirgindir.

Vücut ağırlığı belirgin ölçüde azalmış ileri derecede beslenme yetersizliği (malnütrisyon) olan hastalarda besleme tüpü (nazogastrik veya nazojejunal tüple enteral beslenme) ve /veya damardan besleme (parenteral beslenme) yaşamsal öneme sahiptir. Bradikardi ve hipotermi genellikle ağır, yaşamı tehdit eden malnutrisyonun belirtileridir. Bu olgularda yukarıda tarif edilen yöntemlerden biri veya bir kaçıyla acil olarak beslenmeye başlanması gerekir.

Tedavide ilk adım vücut ağırlığının eski haline gelmesidir; hastanın yaşı ve boyuna göre belirlenmiş olan normal ağırlık değerinin en az %80’ine ulaşılmalıdır. Bu, düzenli normal beslenme alışkanlığının kazandırılması ve ilave olarak hazır besinlerin enterel yolla alınması ile sağlanır. Nadir de olsa bazı hastalarda parenterel beslenme gerekebilir. AN lı bir hastanın aşağıda belirtilen durumlarda   hastaneye yatırılarak izlenmesi gerekir. Hasta gastroenteroloji veya psikiatri kliniğinde yatırılarak izlenebilir.

1.Kilo kaybının ideal vücut ağırlığının %25’ini geçtiği durumlarda

2.Hasta / aile ilişkileri intihara teşebbüs, ilaç bağımlılığı ve ciddi malnütrisyon belirtileri (hipotermi, bradikardi vb.) gibi ciddi sorunların gelişmesine yol açtığında

3.Metabolik bozukluklar gözlendiğinde (dehidratasyon, hipopotasemi, ciddi ritm bozuklukları, zorlayıcı kusma krizleri , müshil bağımlılığı vb.)

AN lı her hasta mutlaka bu işte tecrübesi olan bir psikiatri uzmanı tarafından görülmeli ve psikoterapi uygulanmalıdır. Psikoterapi AN lı hastalarda tedavinin temelini oluşturur. Psikoterapi uygulanmayan hastalarda normal yeme alışkanlığının tekrar kazanılması ve sürdürülmesi hemen hemen imkansızdır. Aile bireylerinin hastalık konusunda eğitilmesi önemlidir. Gurup tedavileri faydalı olabilir. Antidepresanlar ve diğer psikiatrik ilaçlar AN tedavisinde yararlı olabilir ancak hangi ilacın nekadar süreyle kullanılacağına doktorunuz karar verecektir.Akupunktur, masaj, yoga ve meditasyon gibi alternatif tıp yöntemleri psikiatrik tedaviye yardımcı olarak kullanılabilir.

Yazının Tamamını Oku