Hastalıklar

Böbrek Hastalıkları

Böbrek Hastalıkları

Kronik böbrek yetersizliğinde iştahsızlık, hıçkırık, bulantı, kusma, epigastrik ağrı ve heartburn azoteminin sık görülen bulgularıdır. Duodenum ülseri sıklığı genel popülasyondan farklı olmamakla birlikte gastrit, duodenit ve mukozal erezyonlar sıklıkla görülür. Sanıldığının aksine kronik böbrek yetersizliğinde gastrointestinal sistemde anjiodisplazi görülme sıklığı artmamıştır ancak kanamaya meyil daha fazla olduğundan normal popülasyona göre bu hastalarda anjiodisplaziye daha sık rastlanmaktadır.
Nefrotik sendromlu hastalarda protein içeriği yüksek ascites bulunabilir ve diğer ascites sebebepleri ile ayırıcı tanı yapılması gerekebilir.