Hastalıklar

Churg-Strauss sendromu (CS)

Churg-Strauss sendromu (CS)

CS sendromu küçük damarların vasküliti ve allarjik granülomatoz ile karakterize seyrek görülen bir hastalıktır. Astma, alerjik rinit, periferal eozinofili, ekstravasküler granülomlar ve sistemik nekrotizan vaskülit başlıca bulgularıdır. Pulmoner bulgular hastalığın PAN dan ayrılmasında yardımcıdır. Hastalığın erken dönemlerinde sadece allerjik semptomlar bulunurken (eozinofili, IgE seviyelerinde yükselme, normositik normokromik anemi vb.) daha geç dönemde deri (eritem, nodül, palpabl purpura), kardiyovasküler sistem, böbrek ve sinir sistemine (mononöritis multiplex) ait sistemik vaskülit ait bulguları görülmeye başlar. CS lu hastaların %30-40 ında gastrointestinal sisteme ait bulgulara rastlanır. Mukozal ülserasyonlar, kanama ve perforasyon bunlar arasında sayılabilir.

Yazının Tamamını Oku