Hastalıklar

Herediter coproporfiri (HCP):

Herediter coproporfiri (HCP):

HCP başlatıcı etkenler ve hastalık bulguları bakımından birçok özellikleri ile AIP ye benzer. Deri bulguları daha belirgin olabilir. Dışkıda koproporfirin artışı hem atak sırasında hem de ataklar arasında artmış bulunur.

Atak sırasında idrarda ALA ve PBG atılımı artmıştır.

Yazının Tamamını Oku