Hastalıklar

Mide Kanserinin Belirtileri ve bulguları

MİDE KANSERİNDE BELİRTİ  VE BULGULAR NELERDİR?

Hastalığın başlangıç belirtileri sinsidir ve mide kanserine özgü değildir. Bu durum çoğu hastada tanının  gecikmesine yol açar. Erken bulgulardan biri tümörde meydana gelen hafif kanamaya (mikroskopik kanamalar) bağlı olarak dışkıda gizli kan arama testlerinin pozitifleşmesidir. Kanamaya bağlı olarak ortaya çıkan kansızlık (anemi) rutin kan tetkiklerinde saptanabilir. Erken dönemlerde hazımsızlık  ve hafif ağrı şeklinde  başka hastalıklarla karışabilen belirtiler bulunabilir. Hastalık daha ilerlediği zaman,  iştahsızlık ve kilo kaybı belirgin hale  gelir.  Yemekle  artan rahatsızlık ve şişkinlik  hissi, erken doyma, bulantı ve kusma, yorgunluk görülebilir.Tümörden kanamaya bağlı siyah renkte dışkılama olablir. Mide  kanserinde  ağrı  sık  görülen bir  bulgu  değildir. Bu belirtilerden bir yada birkaçına  sahip olma mutlaka mide kanseri olduğu anlamına gelmez. Peptik ülser gibi daha sık görülen başka hastalıklar da benzer belirtilere yol açabilir.

TANI NASIL KONULUR?

Mide kanserinin tanısı hikaye, fizik muayene ve laboratuar yöntemlerine dayanır.

Dışkıda gizli kan testi; mide veya bağırsaktaki tümörden meydana gelen mikroskopik düzeydeki kanamayı saptamak için kullanılır.

Tam kan sayımı; olası bir anemiyi saptamak için kullanılır.

Gastroskopi; Ucunda ışığı ve kamerası olan kıvrılabilir ince bir tüp ağızdan yemek borusu yoluyla mideye indirilerek mide  incelenir. Bu yöntem mide içinin hem doğrudan görülmesini hem de doku örneği alınmasını sağlar (biyopsi). (Bkz. Endoskopi ve gastroskopi)

İleri evre (solda) ve erken mide kanserinin (sağda)endoskopik görünümü

Endoskopik ultrasonografi; Bu yöntem özellikle erken evre mide kanserinin mide duvarındaki  derinliğini ve  yayılımını göstermede kullanılır.

Bilgisayarlı tomografi, ultrason, pozitron emisyon tomografisi(PET) gibi yöntemler daha çok metastazları araştırmak için kullanılır.

ERKEN MİDE KANSERİ NEDİR?

Kanser dokusunun mukozada sınırlı kaldığı ‘karsinoma in situ’ ve mukoza ile submukozada sınırlı olan “yüzeyel mide kanseri” terimleri erken devre mide kanserinin sınırları içinde kalmaktadır. Erken mide kanseri  lenf nodu metastazına bakılmaksızın mukoza veya submukozaya sınırlı kalmış mide kanseridir. Genellikle mukozada yüzeyel bir düzensizlik veya ülser şeklinde başlar, kendiliğinden iyileşebilir ancak tekrarlar. Son yıllarda endoskopik yöntemlerin sıkça kullanılmaya başlanmasıyla erken mide kanserinin yakalanma ihtimali artmış ve böylelikle hastalığın kür şansı doğmuştur. Diğer mide tümörlerinden farklı olarak erken mide kanserinin  prognozu daha iyidir ve olgular cerrahi tedaviden fayda görürler. Erken mide kanseri  zamanında ve yeterli cerrahi tedavi yapılması durumunda uzun dönem kür imkanı veren bir hastalıktır. Hastaların çoğunda karnın üst kısmında  ağrı, hazımsızlık, iştahsızlık gibi şikayetler vardır. Tanı endoskopik inceleme ile konur. Tümör yavaş büyür. Hayatta kalım süresi daha uzundur. Japonya’da tarama sırasında saptanan kanserlerin %30’unu oluşturur. Avrupa ve Amerika’da ise mide kanserlerin sadece %4-7’sini erken mide kanserleri oluşturur. Erken tanı konulan olgularda cerrahi sonrası 5 yıllık yaşam süresi %90’dır.

Yazının Tamamını Oku