Gizli SS kanamasına yol açabilecek hastalıklar;

Gizli SS kanamasına yol açabilecek hastalıklar; • Şiddetli gastroözofagial reflü hastalığı • Mide ve oniki parmak barsağındaki erezyon ve ülserler (Özellikle aspirin ve antiromatizmal ilaç kullanan hastalarda) • Sindirin sistemi tümörleri (Yemek borusu, mide, ince barsak, kalın barsak, safra yolları ve pankreas tümörleri, kalın barsak polpleri) • İnce ve kalın barsağın ülserleri ve kronik iltihabi […]

Devamı