Hastalıklar

Gizli SS kanamasına yol açabilecek hastalıklar;

Gizli SS kanamasına yol açabilecek hastalıklar;

• Şiddetli gastroözofagial reflü hastalığı
• Mide ve oniki parmak barsağındaki erezyon ve ülserler (Özellikle aspirin ve antiromatizmal ilaç kullanan hastalarda)
• Sindirin sistemi tümörleri (Yemek borusu, mide, ince barsak, kalın barsak, safra yolları ve pankreas tümörleri, kalın barsak polpleri)
• İnce ve kalın barsağın ülserleri ve kronik iltihabi hastalıkları (Crohn hastalığı, ülseratif kolit barsak tüberkülozu, divertikülit vb.)
• Sindirim sistemindeki damarsal oluşumlar (anjiodisplaziler)
• Kronik karaciğer hastalığı (siroz)
• Solunum yolu hastalıkları
• Bazı romatizmal hastalıklar

sskanama

Gizli sindirim sistemi kanaması nedeniyle demir eksikliği anemisi bulunan hastalarda kanamaya yol açan lezyonun sindirim sisteminde dağılımı

Gizli SS kanamalarında kanamanın nedeni bulunduğunda sebebe yönelik bir tedavi uygulanır. Bu sırada kansızlığın düzeltilmesi amacıyla demir tedavisine başlanır.

Yazının Tamamını Oku