Otoimmün pankreatit

Otoimmün pankreatit Stj Dr Nedim Turan Özdil, Stj Dr Emre Bedel, Prof.Dr Ahmet Dobrucalı Otoimmün pankreatit, otoimmün etyolojiye bağlı gelişen nadir bir  kronik pankreatit formudur.Kronik pankreatitlerin %3-5 inden sorumludur. İlk kez 1960’larda tanımlanmasına rağmen ancak 1995’ ten sonra, son 20 yıldır  üzerinde durulmaya başlanmış olan bir hastalıktır. Erkeklerde ve orta yaş üzerinde daha sık görülür. […]

Devamı

Sjögren sendromu

Sjögren sendromu Sjögren sendromu ekzokrin salgı bezlerinin otoimmün harabiyeti ve glandüler sekresyonun azalması veya kaybı ile birlikte olan kronik inflamatuar bir hastalıktır. Hastaların %90 ı kadın olup hastalığın semptomları genellikle 45 yaş civarında ortaya çıkar. Kerostomi (kuru ağız-xerostomia), keratokonjonktivitis sikka ve kronik artrit hastalığın ana bulgularıdır. Sjögren sendromu gastrointestinal sistemin değişik bölümlerini etkileyebilir. Tükrük glandlarının […]

Devamı