Hastalıklar

Sjögren sendromu

Sjögren sendromu

Sjögren sendromu ekzokrin salgı bezlerinin otoimmün harabiyeti ve glandüler sekresyonun azalması veya kaybı ile birlikte olan kronik inflamatuar bir hastalıktır. Hastaların %90 ı kadın olup hastalığın semptomları genellikle 45 yaş civarında ortaya çıkar. Kerostomi (kuru ağız-xerostomia), keratokonjonktivitis sikka ve kronik artrit hastalığın ana bulgularıdır. Sjögren sendromu gastrointestinal sistemin değişik bölümlerini etkileyebilir. Tükrük glandlarının lenfositik infiltrasyonu sonucunda azalan tükrük sekresyonu çiğneme, yutma ve tad almayı güçleştirir. Disfaji sjögren sendromunda en sık rastlanan semptomlardan biridir. Hastaların %10 unda özefagusda web görülebilir. Kronik atrofik gastrit Sjögren sendromunda diğer romatolojik hastalıklardan daha sık görülür ancak pernisyöz anemi nadirdir. Ekzokrin pankreas yetersizliği seyrek olmasına rağmen hastaların %35 inde asemptomatik pankreatik sekresyon yetersizliği saptanmaktadır. Kollajenöz kolit, sklerozan kolanjit ve kronik pankreatit Sjögren sendromu ile birlikte bulunabilir. Hastaların ¼ inde hepatomegali ve karaciğer fonksiyon testlerinde bozukluk saptanır. Primer biliyer siroz, otoimmun hepatit, kronik hepatit ve kriptojenik siroz görülebilir. Primer biliyer sirozlu hastaların yaklaşık %75 inde Sjögren sendromu bulunur. Hepatit C enfeksiyonu seyrinde Sjögren sendromundakine benzer lemfositik sialadenit saptanabilir.

 

Yazının Tamamını Oku