Karın Ağrıları

KARIN AĞRILARI Stj.Dr.Ezgi Arı, Stj Dr.Şebnem Erol, Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Karın ağrısı insan hayatında sıklıkla karşılaşılan, çoğu zaman kendiliğinden geçen ve tedavi gerektirmeyen bir durumdur. Karın ağrısının sebebi fazla gıda alımı, uygunsuz beslenme, basit enfeksiyonlar olabileceği gibi, ciddi hastalıklar da olabilir. Karnın değişik bölgelerinin ağrıları o bölgeye has organların hastalıklarından kaynaklanabilir. Mide bağırsak bozuklukları, böbrek hastalıkları, […]

Devamı

Helikobakter Pylori HP Hakkında Bilinmesi gerekenler

Helikobakter Pylori HP Hakkında Bilinmesi gerekenler HP ağız yoluyla alınarak midede yerleşen ve burada gastrit olarak adlandırdığımız kronik bir enfeksiyon ve inflamasyon (yangı) oluşturan, burgu şeklinde (spiral şeklinde) bir bakteridir. Mide mukozasını örten mukus tabakasının altında yerleşerek mide asidinden ve diğer etkenlerden korunarak yaşamını sürdürür. HP hem salgıladığı toksinlerle ve hem de vücudun bakteriye karşı […]

Devamı

Tekrarlayan geğirmelerin en sık görülen sebepleri nelerdir?

Tekrarlayan geğirmelerin en sık görülen sebepleri nelerdir? Geğirmenin en sık görülen sebebi yukarıda anlatılan ve fazla miktarda hava yutulmasına yol açan nedenlerdir. Karbonat veya karbonik asit içeren içecekler mide asidi ile temas sonrasında karbondioksit oluşturarak midede aşırı gaz birikimine yol açabilirler. Aşırı geğirme gastroözofagial reflü hastalığına eşlik edebilir. Tekrarlayan geğirmenin bir diğer nedeni ise gastrittir. […]

Devamı

Krioglobulinemi (Cryoglobulinemia)

Krioglobulinemi (Cryoglobulinemia) Krioglobulinler düşük ısılarda serumda çöken immunglobulinlerdir, primer olabilecekleri gibi multipl myelom, Waldenström makroglobulinemisi, lenfoproliferatif hastalıklar, infeksiyöz hastalıklar (hepatitis C) ve konnektif doku hastalıkları ile birlikte bulunabilirler. Monoklonal, mikst ve poliklonal olmak üzere üç tipi bulunur. Rekürran palpabl purpura hastaların hemen tamamında görülür ve renal tutulum hastalığın en sık görülen bulgularıdır. Gastrointestinal sistem bulguları […]

Devamı

Diabetik gastroparezi

Diabetes mellitus Diabetik gastroparezi Gastrik motilite bozukluğu diabetik hastaların %60 ında görülür ve çoğunlukla gastroparezi şeklinde kendini gösterir. Özellikle katı gıdaların mideden boşalımı gecikmiştir. Bazı nöral ve humoral mekanizmalardaki anormallikler sonucunda oluşan, pilor basıncında artma, gastroduodenal basınç gradientine azalma ve migratuar motor komplekslerin azalması veya yokluğu gibi değişikliklerin diyabetik gastroparezi etyopatogenezinde rol oynadığı düşünülmektedir. Erken […]

Devamı

reflü yemek borusu kanseri Yaparmı ?

reflü yemek borusu kanseri Yaparmı ? Yapılan çalışmalar gastroözofagial reflü hastalığı varlığında yemek borusu kanseri  görülme sıklığının bir miktar arttığını göstermekteyse de bu artış  orta ve hafif şiddetteki  reflü  vakalarında fazla belirgin değildir. (Reflü şikayeti olmayanlarda %0,002, hafif ve orta şiddette reflüsü olanlarda %0,003-0,018, şiddetli reflüsü olanlarda %0,035). Bugünkü bilgilerimiz, reflü hastalığında yemek borusu kanseri […]

Devamı