Hastalıklar

Tekrarlayan geğirmelerin en sık görülen sebepleri nelerdir?

Tekrarlayan geğirmelerin en sık görülen sebepleri nelerdir?

Geğirmenin en sık görülen sebebi yukarıda anlatılan ve fazla miktarda hava yutulmasına yol açan nedenlerdir. Karbonat veya karbonik asit içeren içecekler mide asidi ile temas sonrasında karbondioksit oluşturarak midede aşırı gaz birikimine yol açabilirler. Aşırı geğirme gastroözofagial reflü hastalığına eşlik edebilir.
Tekrarlayan geğirmenin bir diğer nedeni ise gastrittir. Akut veya kronik gastritin birçok nedeni olmakla birlikte en sık görülen neden Helicobacter pylori adı verilen bir bakteridir. Bu organizma mideye yerleştiğinde oluşturduğu gastrit sonrasında midede aşırı gaz oluşumu ve şişkinlik yaratabilir. Midede bu bakterinin varlığı kanda antikor araştırılarak veya nefes testi ile ortaya çıkarabilir. Doktorunuz H.pylori enfeksiyonu için uygun tedaviyi planlayacaktır.