Yutak Bölgesi Fonksiyon Bozukluğuna Bağlı Yutma Güçlüğü

Yutak Bölgesi Fonksiyon Bozukluğuna Bağlı Yutma Güçlüğü (Cricopharengeal dysphagia) (Krikofaringeal disfaji) Genellikle yutak bölgesindeki kasları etkileyen bir nöromüsküler hastalığın varlığını düşündürür. Bazen belirgin bir nörolojik bozukluğu olmayan yaşlı hastalarda da görülebilirse de genellikle beyin sapı lezyonlarında (bulber veya psödobulber paralizi), primer motor nöron bozukluklarında (felç geçiren hastalarda olduğu gibi) veya myastenia gravis ve poliomyozit gibi […]

Devamı