Hastalıklar

Yutak Bölgesi Fonksiyon Bozukluğuna Bağlı Yutma Güçlüğü

Yutak Bölgesi Fonksiyon Bozukluğuna Bağlı Yutma Güçlüğü

(Cricopharengeal dysphagia) (Krikofaringeal disfaji)

Genellikle yutak bölgesindeki kasları etkileyen bir nöromüsküler hastalığın varlığını düşündürür. Bazen belirgin bir nörolojik bozukluğu olmayan yaşlı hastalarda da görülebilirse de genellikle beyin sapı lezyonlarında (bulber veya psödobulber paralizi), primer motor nöron bozukluklarında (felç geçiren hastalarda olduğu gibi) veya myastenia gravis ve poliomyozit gibi kas hastalıklarında görülen bir durumdur. Uzun süren krikofaringeal disfajide yutak kenarında Zenker divertikülü olarak adlandırılan bir kesecik oluşabilir. Bu divertikül geniş olduğunda yemek borusuna basarak yutma güçlüğü yapabilir ve ameliyatla alınması gerekebilir.

Yazının Tamamını Oku >>>