Hastalıklar

Kanama yeri nasıl saptanır ?

Kanama yeri nasıl saptanır ?

Hastanın yakınmaları ve muayenesi tanı için çoğu zaman yeterlidir. Ancak kanama yerinin saptanması için hastalara bazı tetkiklerin yapılması gerekir:

1. Endoskopik değerlendirme (Bkz. Endoskopi)
Gastroskopi: Yemek borusu, mide ve oniki parmak barsağının incelenmesinde kullanılır.
Enteroskopi: İnce barsağın incelenmesinde kullanılır.
Kapsül endoskopi: İnce barsakların incelenmesi amacıyla vardır.
Kolonoskopi: Kalın barsağın tamamının incelenmesinde kullanılır.
Endoskopik yöntemlerde kanayan nokta saptandığında kanama değişik yöntemler kullanılarak durdurulabilir.

2. Sintigrafik değerlendirme: Bir görüntüleme yönteminde kandaki hücrelere bağlanan radyoaktif maddeler (radyoizotoplar) kullanılarak hastaya filmler çekilir ve kanam yeri tesbit edilmeye çalışılır.

3. Anjiografi: Radyolojik bir incelemedir. Bacak atardamarından girilen bir kateterle SS ni besleyen damarlara radyoopak madde verilerek görüntü alınır ve kanayan bölge saptanır. Bu yöntemde aynı zamanda kanamanın durdurulması da mümkün olabilir.
Hastaların küçük bir kısmında da tüm bu tetkiklere rağmen kanama yeri belirlenemez ve ameliyat sırasında yapılan bazı incelemelerle kanayan nokta belirlenmeye çalışılır.

Yazının Tamamını Oku