Hastalıklar

Otoimmün hepatit nasıl tedavi edilir ?

Otoimmün hepatit nasıl tedavi edilir ?

ilaclarTedavide amaç vücudun otoimmün yanıtını engellemek ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaktır. Bu amaçla kullanılan ilaçlar aşağıda görülmektedir;

Kortikosteroidler (Prednisone): Kortikosteroidler bağışıklık sistemini baskılamak amacıyla kullanılır. Başlangıç tedavisi olarak 20-60 mg/gün dozunda tek başına (monoterapi) kullanılabilir. Bulgular düzeldiğinde ilacın hastalığı kontrol eden en düşük dozuna inilmelidir. Kortikosteroidler aynı zamanda 50mg/gün azatiopurin ile birlikte kombine edilerek kullanılabilir. İdame tedavisi olarak düşük dozda kortizon tek başına veya azatiopurin ile birlikte kullanılabilir. Steroid tedavisi ile hastalığın iyileşme oranı % 65 ler civarındadır.

Yan etkileri;
• Kilo artışı
• Diabet (şeker hastalığı)
• Kemik yoğunluğunda azalma
• Saç ve deride incelme
• Yüksek kan basıncı
• Anksiyete ve konfüzyon
• Glokom (göz içi basınçta artış, göz tansiyonu)
• Katarakt

Azatiopurin: Kortizon ile beraber kullanılınca kortizon dozunun düşük tutulmasını ve böylece kortizona bağlı yan etkilerin azalmasını sağlar. Başlangıç tedavisi olarak steroidlerle birlikte 50-100 mg/gün dozunda kullanılabilir.

Yan etkileri;
• Enfeksiyon direncinde azalma, kemik iliğinde baskılanma
• Mide bulantısı, deri döküntüleri, ateş
• Karaciğer hasarı ve pankreas iltihabı

Siklosporin: Başlangıç ve idame tedavilerinde yanıt alınamıyorsa alternatif bir ajan olarak tek başına düşünülebilir. Yan etkileri ve devamlı serum düzeyi takibi gerektirmesi nedeniyle tercih edilen bir seçenek değildir.

Karaciğer nakli: İmmunsupresif tedaviye yanıtsız ve son dönem karaciğer yetmezliğinde olan hastalarda geriye kalan tek seçenektir. Nakil sonrası 5 yıllık sağ kalım oranı % 90 dır.

Yazının Tamamını Oku